fbpx

Energisnål belysning till idrottsanläggningar

När du väljer LED-belysning till din idrott & fritidslokal så bör denna anpassas till vilken typ av anläggning det gäller. I elljusspår och idrottshallar så bör du tänka på att få ett jämnt ljus och i idrottshallar kan placering av armaturer variera beroende på vilken aktivitet som skall utövas i hallen. Om tävlingar ska anordnas i sporthallen så kräver det högre belysningsstyrka än i en hall som bara används för motion. I fritidslokaler och i skolans gymnastiksalar så kan behov av att dimra belysningen vara viktigt då man har varierande aktiviteter i lokalerna.

Vilken belysning ska jag välja?

Elljusspår

När du väljer LED-belysning till ditt elljusspår så bör du tänka på att få ett jämnt ljus i spåret. Ojämnt ljus tröttar ut ögat då det behöver anpassa sig mellan olika ljusnivåer. Tänk även på att ögat är känsligare och att man också ser bättre i en dagsljusliknande färgtemperatur på ljuset. Detta medför att du kan minimera energiförbrukningen.

Idrottsanläggning

I idrottsanläggningar så bör du tänka på vilken sport som ska utövas i hallen då detta påverkar placeringen av armaturerna. Tänk på att det finns mycket energi att spara också i omklädningsrum, korridorer, restaurang och kontorsdelarna av anläggningen. Om du har en hall med mycket ljusinsläpp så kan du spara mycket energi med vår Smart LED™-belysning med dagsljusstyrd dimring. På utomhusytor (fotbollsplaner, tennisplaner mm) så skiljer sig behoven av ljusstyrka beroende på om de är enbart för motion eller ska användas för tävlingar.

Parkeringsplats och områdesbelysning

På intilliggande parkeringar och området kring idrottsanläggningar så bör du tänka på att skapa en säker miljö. Genom att använda dimbara LED-armaturer med rörelsestyrning så kan du spara energi men ändå bibehålla en säker miljö.

 Vi gör ditt beslut enklare

Vi hjälper dig och går gemensamt igenom frågor såsom behovet av belysningsstyrka samt vilken färgtemperatur ljuset bör ha. Vi ger dig värdefulla råd om vilken armatur som passar var och hur man kan spara ännu mer energi med så kallad energistyrning.

Vi tar fram ljusberäkningar, kostnadskalkyler och allt du behöver för att kunna fatta rätt beslut. Läs mer om hur du kan beställa

Lämpliga produkter

Vi har ett stort urval av olika LED-armaturmodeller för inom- och utomhusbruk i syfte att kunna ge en optimal lösning. Alla våra armaturer är så kallade Smart LED™ och kan energistyras (dimras och släckas/tändas) utifrån rörelse, ljus och tid. Vi har dessutom ett stort urval av rörelse- och ljusdetektorer för styrning av belysning. Lämpliga produkter för inom- och utomhusbruk hittar du på sidan om produkter

Vilken belysningslösning passar din idrottsanläggning?

Vi hjälper dig genom hela beslutsprocessen så du hittar den belysning som passar dig bäst.

Beställ

PRODUKTKATEGORIER

Våra energieffektiva produkter lyser upp både inomhus- och utomhusmiljöer

INOMHUSBELYSNING

INOMHUSBELYSNING

Vi har ett brett urval av smarta LED-produkter för inomhusbelysning

UTOMHUSBELYSNING

UTOMHUSBELYSNING

Med våra LED-armaturer för utomhusbelysning kan du minska din energiförbrukning

BELYSNINGSSTYRNING

BELYSNINGSSTYRNING

Maximera din energibesparing med våra produkter för energistyrning