fbpx

Arbetslivet är under konstant förändring, och den omställning som skett i samband med Coronakrisen har gjort att vi alla behövt fundera på hur arbetssätt och arbetsmiljö påverkar oss i vår vardag. Ni som är ansvariga för arbetsmiljön på ert företag gör redan mycket för att alla kollegor ska må bra på jobbet. Men ibland kan det vara svår att veta vilka investeringar som ger en bestående effekt. Ett enkelt sätt att bidra till medarbetarnas välmående är att investera i dagsljusbelysning, något som kommer alla till gagn och som inte lägger över ansvaret på individen. Dessutom vet vi att människor som känner sig pigga och mår bra gör ett bättre jobb.

 

MINSKA SJUKFRÅNVARON, FÅ MER PRODUKTIVA DAGAR OCH BÄTTRE SÖMN

Dagsljusbelysningen hjälper oss att bibehålla vår naturliga dygnsrytm, att hålla energinivån uppe hela dagen och gör det lättare att somna på kvällen. Något som blir särskilt viktigt för oss här i Sverige, då ljustimmarna är begränsade under vinterhalvåret och en märkbar trötthet ofta gör sig påmind. Oberoende undersökningar visar att dagsljusbelysning gör att produktiviteten ökar med 5 % över tid, samt att både sjukfrånvaron och antalet misstag minskar. Dagsljusbelysningen bidrar både till personalens välmående och till företagets lönsamhet.

 

BESTÄLL EN KOSTNADSFRI LJUSANALYS

 

MÄNNISKAN OCH LJUSET

Människan har utvecklats i harmoni med ljusets naturliga växlingar under dygnet, vilket har gjort att ljusets variationer styr vår biologiska klocka. Men då de flesta av oss idag spenderar cirka 90 % av vår tid inomhus med elektrisk belysning och det blåa ljuset från våra skärmar, har vår dygnsrytm förändrats och vår sömn kommit att påverkas negativt.

För att hitta tillbaka till en naturlig dygnsrytm bör vår arbetsmiljö imitera det naturliga ljuset, för att se till att vi känner oss piggare under dagen och tröttare på kvällen. Något som är särskilt viktigt under vinterhalvåret då tillgången till dagsljus är begränsad.

Vår dagsljusbelysning låter dig automatiskt ändra färgtemperatur och intensitet på ljuset för att efterlikna en naturlig dygnsrytm. Det ger dagsljusinjektion tidigt på morgonen och övergår till ett avslappnande kvällsljus när du är på väg att varva ner.

 

LJUSET STYR HUR VI MÅR

Dagsljus är faktiskt lika viktigt för hälsan som motion. Människan är gjord för att fungera som bäst när det är ljust ute, då det gör att man piggnar till rent biologiskt. Ljusnivåerna i vår omgivning registreras av receptorer i ögat som sedan reglerar nivåerna av kortisol (för att väcka oss) och melatonin (för att vi ska somna).

Senare års forskning visar att dagsljuset även har stor betydelse för vår koncentrationsförmåga och inlärning, samt påverkar både pigghet och psykisk hälsa. För lite dagsljus kan medföra depressioner, och ljusterapi används sedan länge inom sjukvården som behandlingsform för ökat välmående.

 

 

ENERGIEFFEKTIVT OCH MILJÖKLASSAT

Alla våra dagsljusarmaturer är miljöklassade, samt CE- och RoHS-märkta. Vi jobbar aktivt för att förbättra livslängden på alla våra produkter och tar ansvar för att reducera miljöeffekterna under hela livscykeln, från utveckling och produktion, till användning och återvinning. Med vår energieffektiva LED-belysning så kan energiförbrukning minskas med i snitt 70–80 %, samtidigt som ni får en bättre belysning på jobbet.