fbpx

Human centric lighting – HCL

Genom ökad kunskap och teknik som ger oss möjligheter att styra ljuset efter vårt mänskliga behov myntades begreppet Human Centric Lighting (HCL) för cirka tio år sedan. Ofta jämförs begreppet med användandet av dynamisk färgtemperatur men det är faktiskt felaktigt och en direkt förminskning av begreppets (HCL) fulla innebörd och avsikt.

Cirkadisk stimulans, alltså; ljusets icke-visuella påverkan på oss människor är definitivt av stort intresse och vikt men de biologiska aspekterna är bara en av flera parametrar som krävs för att uppfylla kraven för Human Centric Lighting.

Den biologiska aspekten

Ljuset är den mest kraftfulla mekanismen för att reglera människans dygnsrytm. Ljuset påverkar vår biologiska klocka och har förmågan att ge energi, att verka avslappnande, pigga upp oss samt öka den kognitiva prestandan och humöret. Forskning från hela världen visar att rätt belysning gör oss mer effektiva, piggare och bidrar till att minska kostnader för sjukskrivningar.

Där framkommer det tydligt att vi människor genom våra ögon är extra mottagliga för ljus kring vad man kallar det kortvågiga blå spektrumet men även att det finns forskning som talar för behovet av NIR-ljus, det vill säga att det röda ljuset som tas upp genom huden kan ha minst lika stor eller till och med större effekt som ljuset på våra ögon. De senaste forskningsrönen  talar för att det krävs ganska höga ljusnivåer för att det skall ge en effekt och åstadkomma en stimulans. Det handlar om en relation mellan tid och nivå, och samtidigt är det minst lika viktigt att få ner ljusnivåerna på kvällen för uppleva ett fullständigt mörker på natten.

Senare års forskning visar att dagsljuset har stor betydelse för vårt visuella seende men även, kanske ännu viktigare, för att säkerställa god sömn, vakenhetsrytm, pigghet och psykisk hälsa. Dessutom aktiverar ljuset vår hjärna som stöder koncentrationsförmåga och inlärning.

Vårtrötthet kan motverkas av elektriskt dagsljus under mörka månader

Bristande produktivitet och engagemang på arbetet är ofta relaterat till oregelbunden sömn och speciellt till en försenad sömnfas. Den psykiska ohälsan går hand i hand med minskat antal soltimmar och minskad tid i dagsljus bidrar till att användningen av psykofarmaka ökar snabbt idag.

På arbetsplatser och liknande inomhusmiljöer där belysningsstyrkan och färgtemperaturen (vitheten på ljuset) ökats så påvisas bland annat en reducering av sömnighet och aggressivt beteende samtidigt som humöret påverkas positivt. Produktiviteten ökar, sjukfrånvaron minskar och det begås färre fel.

I Sverige har vi extra stort behov av att få tillräckligt med dagsljus under den långa mörka årstiden. Datorer och mobiltelefoner bidrar till en ännu högre grad av ökad inomhusvistelse och stillasittande. Vår moderna livsstil minskar dagsdosen av ljus och ger en ännu större negativ påverkan på sömn och hälsa.

De som använder en surfplatta eller mobil på kvällen somnar ofta senare då det blåaktiga ljuset från skärmar bidrar till försämrad sömn. Denna senareläggning av dygnsrytmen leder till så kallad ”social jetlag”. Den uttrycker sig i trötthet, humörnedsättning, sömnproblem, försämrad dagtidsfunktion och försämrad hälsa.

Dynamisk färgtemperatur

För att uppnå cirkadisk stimulans krävs det att de höga ljusnivåerna riktas mot våra ögon så det är viktigt att få till en vertikal belysningsstyrka snarare än en horisontell. Även ljusspektrats kvalitet spelar en stor roll för piggheten. Det vill säga, vertikal belysningsstyrka, ljusets färgtemperatur (vithet) och kvaliteten på ljusspektrat spelar roll för hur mycket piggheten påverkas. Till exempel så har en LED-armatur med 4000 Kelvin i färgtemperatur en större påverkan på vår pigghet än en lysrörsarmatur med samma färgtemperatur. Detta beror på att en LED-armatur har ett “fylligare” ljusspektra, det vill säga en bättre färgåtergivning. Färgåtergivningen anges i så kallar Ra- eller CRI-värde. Solen har CRI 100. En så  LED-armatur med så kallat fullspektrum har ofta CRI 97-99, det vill säga väldigt likt solen. Men en LED-armatur med 6500 Kelvin i färgtemperatur är ännu bättre än 4000 Kelvin när det gäller att hålla oss pigga. Forskningen går framåt fort på området och de senaste rönen säger att människan behöver minst 250 EML (Equivalent Melanopic Lux) i vertikalt ljus under 4 timmar per dag. Det innebär 250 vanliga lux vid en färgtemperatur på 5450 Kelvin, eller cirka 340 vanliga lux om man använder sig av en LED-armatur med CRI 80 och 4000 Kelvin.

Det kan vara smart att arbeta med en dynamisk färgtemperatur, precis som solljuset ändrar vithet under dagen, då vi människor i regel trivs bättre i en kallare färgtemperatur vid mycket ljus och i en varmare färgtemperatur i en mer dämpad nivå. Om man befinner sig på kontoret eller i skolan inomhus så är det bästa att få ett starkt vitt ljus på morgonen som under eftermiddagen dämpas för att närmare kvällen dämpas ännu mer och bli lite varmare och gulare.

 

Förenklad illustration av ljusets karaktär under en dygnscykel

Human Centric Lighting – Rätt belysning

Dagsljus har till stora delar utvecklat våra sinnen sedan människans existens. Det är just dagsljusets egenskaper som är vår referens för bästa synkomfort och ljuskvalitet och det är därför grundläggande när man pratar om HCL – Human Centric Lighting. En bra ljusmiljö bygger på att ha rätt ljus på rätt plats vid rätt tid på dygnet.

Det är viktigt att placera ljuset med omsorg i rummet för att göra ljusupplevelsen balanserad. Man behöver mer ljus i de områden som kräver mer fokus och har uppgifter som kräver god syn och helt enkelt mindre ljus där det inte krävs samma fokus. Genom att ljussätta tak och väggar stöttar man rumsbildningen och ger en känsla av ett ljust rum, och genom att skapa ljuspauser med strategiskt mörkare delar ger man hjärnan visuell stimulans samt en chans att återhämta sig.

Utöver att se till att ljuset är korrekt fördelat måste man självklart se till att kvalitet på ljuset är god. Idag innehåller det bästa LED-ljuset samma rika färgnyanser i sitt spektrum (så kallat fullspektrum) som naturligt dagsljus genom en högklassig naturlig färgåtergivning och väl avvägda färgkvalitéer. Det är vad man brukar referera till som ett fullspektrumljus.

Genom att jobba med ljusintensiteten, en dynamisk färgtemperatur och en god kvalitet på ljusspektrat som understödjer den naturliga dygnsrytmen kan vi tillföra ytterligare en nivå av ljuskvalitet.

Det är det elektriska ljusets främsta uppgift är att stötta bristen på naturligt ljus i vardagen. I Sverige har vi extra stort behov av att få tillräckligt med dagsljus under den långa mörka årstiden. Datorer och mobiltelefoner bidrar till en ännu högre grad av ökad inomhusvistelse och stillasittande. Denna vår moderna livsstil minskar dagsdosen av ljus och ger en ännu större negativ påverkan på sömn och hälsa. Vår högsta prioritet bör vara att spendera mer tid utomhus och i den mån det går placera kontor och arbetsplatser i nära anslutning till fönster med naturligt ljus. I Sverige så anger Boverket i sina byggregler (BBR) att en arbetsplats måste ha minst 100 lux dagsljus i sitta mörkaste hörn.

Ökad produktivitet på arbetsplatsen med HCL

Idag vet vi hur viktigt det är med bra arbetsplatsbelysning!

  • Det höjer ditt välmående
  • Det ökar din effektivitet
  • Den kan anpassas efter ditt specifika behov
  • Den är ergonomiskt korrekt
  • Det bidrar till att skapa en positiv arbetsmiljö
  • Det minskar risken för trötthet, huvudvärk, muskelvärk och ”trötta ögon”

För att du skall kunna vara så effektiv och produktiv som du kan vara och kunna genomföra dina arbetsuppgifter på bästa möjliga sätt är det viktigt att du känner dig tillfreds med din arbetsmiljö. Ett bra ljus är jätteviktigt för ditt allmänna välmående, och det finns mycket att vinna på att välja den rätta belysningen som är både ergonomiskt och miljömässigt bäst för dig.

Vi lämnar inget åt slumpen, utan samarbetar med både arkitekter och ljusplanerare för att skapa de bästa förutsättningarna för er arbetsmiljö. Här väger vi in de viktiga bitarna såsom ljuskvalité, ergonomi, säkerhet, design, ljusteknologi och givetvis miljövänlighet.

 

Stormarknad ökade försäljningen med HCL

Försöket med ”Human centric lighting” utfördes vid en stormarknad hos butikskedjan Edeka i Tyskland. Man noterade en total ökning i försäljning med 12 % jämfört med en närliggande referensbutik. Till exempel så ökade konfektyrförsäljningen med 28 %, frukt och grönsaker med 26 %, alkohol med 23 %, färdigpackat kött med 23 % och mejeriprodukter med 17 %. Studien genomfördes under 10 månader och visade även att kundernas tid i butiken ökade med 21 % och att personalens frånvaro minskade med hela 35 %.

Resultaten ger konkreta argument för förespråkare av ”human centric lighting” och påvisar att det kan ge företag en betydande avkastning på investeringen av ny ”Human centric” LED-belysning. Inverkan av ”Human centric lighting” på kundernas upplevelse och beteende förklarades primärt p.g.a. trivsammare miljö, humör och välbefinnandet medan kunderna handlade.

På morgonen använder man en neutralvit färgtemperatur på 4000 Kelvin med en ljusstyrka på 700 lux. Vid lunchtid och på eftermiddagen ökar man färgtemperaturen till en dagsljusvit färg på cirka 5000 Kelvin och ljusstyrkan upp till 1000 lux. Mot kvällen sänks till ljusstyrkan till 600 lux och färgtemperaturen faller till en varm färg på 3000 Kelvin.

Inställningarna för LED-armaturerna är utformade för att ha en positiv effekt på personal och kunder genom att göra dem pigga under dagen, minska sömnighet och samtidigt få dem mer avslappnade på kvällen. Allt detta med hjälp av belysningens färgtemperatur och belysningsstyrka.

Kontakt

Har du frågor, vänligen kontakta vår försäljningschef

Magnus Karlsson

Telefon: 079-0743365

E-post: magnus.karlsson@mondeverde.se