fbpx

Hållbarhet & miljö

Hållbarhet & miljö

Den globala uppvärmningen är en realitet och dess effekt diskuteras i många forum och organisationer runt om i världen. Att ta ansvar för sin egen miljöpåverkan och att göra sitt yttersta för att reducera negativ miljöpåverkan ser vi som en självklarhet.

En av anledningarna till att MondeVerde grundades var för att vi vill arbeta med produkter och tjänster som förbättrar vår miljö. Vi uppmärksammade möjligheten till miljö- och energibesparing inom belysningsbranschen där utvecklingen av ny teknik tagit fart. Genom energieffektiv LED-belysning har vi möjlighet att reducera negativa effekter på vår miljö, så när du köper LED-belysning av oss vet du att du är med och bidrar till att göra världen lite grönare.

 

Vår miljöpolicy

Vårt engagemang och passion bottnar i ett genuint intresse för miljöfrågor. Våra tillverkare, partners och leverantörer delar vår passion och vi arbetar kontinuerligt och aktivt med att utveckla miljövänligare och energieffektivare belysningsprodukter. Våra effektiva LED-produkter är vårt absolut viktigaste bidrag till miljön men vi arbetar också för att reducera miljöeffekterna under hela våra produkters livscykel; vid utveckling, produktion, användning och återvinning. Nedan är några exempel på hur vi tänker runt miljöfrågor i vår verksamhet:

 

Lagstiftning

Vi håller oss uppdaterade och anpassar oss efter regler och förordningar inom miljöfrågor. Vår målsättning är att hålla oss till, eller överträffa de lagstiftningar och föreskrifter som finns inom miljö- och energifrågor.

Transport

Vår ambition är att minimera negativa effekterna på miljön från våra transporter och att i så stor utsträckning som möjligt välja de mest miljövänliga transportalternativen.

Produkter

Vi använder oss givetvis av tillverkare med CE-certifierade och RoHS-märkta produkter. Vi strävar efter att erbjuda produkter med lång livslängd som utvecklas enligt senaste tekniken. Vi beaktar produkter ur ett miljöperspektiv innan vi lanserar de på marknaden och säljer endast produkter som uppfyller kvalificeringen.

Vår arbetsmiljö

Vi uppmuntrar våra kunder att se över möjligheten till e-fakturor och använder oss av digital kommunikation för att minimera pappersutskrifter. Vårt kontor består av återanvända möbler och energieffektiv LED-belysning med ljus- och rörelsestyrning.

Medarbetare & leverantörer

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och utbilda våra medarbetare inom miljöfrågor. Vi har fortlöpande dialog med leverantörer, kunder, myndigheter om vikten av miljöhänsyn.

Återvinning

Vi är bland annat anslutna till El-kretsen där vi ser till att våra produkter tas om hand och återvinns på ett miljöriktigt sätt.

el-k_logo061025_sv