fbpx
Sveriges miljömål

Sveriges och EUs miljömål

I Sverige har vi ett eget miljömålssystem som skall leda oss fram till att nå de nödvändiga förändringarna som krävs för att få ett bättre klimat. Detta består av generationsmålet och 16 miljökvalitetsmål. Generationsmålet som är ett inriktningsmål för miljöpolitiken och förutsättning för att miljöproblemen skall lösas under en generation. 16 miljökvalitetsmål som beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Det finns även preciseringar av miljökvalitetsmålen. Preciseringarna förtydligar målen och används i det löpande uppföljningsarbetet av målen.

 

Hur mycket måste utsläppen minska?

För att förhindra allvarliga effekter måste världens länder snarast börja minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Om vi ska klara det klimatmål som EU satt upp om en temperaturökning på maximalt två grader måste dagens utsläpp minska med minst 60 procent fram till år 2050.

Kan vi hejda förändringen av klimatet?

Ja, om vi minskar användningen av kol, olja, naturgas, bensin och diesel kraftigt. Sverige liksom andra länder måste satsa mer på att investera i ny, energieffektiv teknik och förnybar energi. För att nå dit krävs stora förändringar. Det gäller både byggnader, transporter och industri. Miljöbilar, energismarta hus och energieffektiva företag hör framtiden till. Alla länder, alla samhällssektorer, alla företag och alla människor måste bidra till att minska utsläppen.

Naturvårdsverkets rapport

Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. De har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål. Läs mer om Sveriges miljömål i Naturvårdsverkets rapport.

MondeVerde hjälper dig att nå dina miljömål

Med MondeVerdes Smart LED-belysning kan du också nå dina miljömål. I snitt sparar våra kunder mer än 75% energi och miljö efter en installation med våra armaturer. Kontakta oss så berättar vi mera om hur vi kan bidra till en grönare värld.