fbpx

Rinkeby-Kista Stadsdelsförvaltning spar energi

Kontorsbelysning / Offentliga lokaler
Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare med fokus på kommersiella fastigheter i svenska tillväxtregioner. Ungefär 90 procent av fastigheterna finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås, och de flesta fastigheterna är samlade i så kallade kluster i områden med bra kommunikationer. Sedan den 15 november 2021 är Kungsleden ett dotterbolag till Castellum.
Stockholms Stad har ett antal stadsdelsförvaltningskontor där Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning ansvarar för en stor del av den kommunala servicen inom Rinkeby-Kista stadsdelsområde. I detta kontor önskade stadsdelsförvaltningen energieffektivisera belysningen och se till att spara maximalt med energi. Utöver detta önskade man ett förbättrat ljus i lokalerna vilket har inneburit att 320 rum har fått ny belysning.

Lösning

Vi fick uppdraget att ta fram en både kostnadseffektiv och energieffektiv Smart LED-belysningslösning. I detta fall så valdes armaturer som kunde monteras i de undertak som dominerar fastighetens alla ytor. Vid arbetsplatser så valde vi LED-paneler som inte är så ljusstarka i syfte att undvika obehagsbländning och stora kontraster i taket.

I korridorer och passager har så kallade downlights, som är väl avbländade, placerats med optimalt avstånd.

LED-paneler har installerats i konferensrum med frånvarostyrning där armaturerna kan dimras manuellt vid bildvisning och användning av skärmar.

I vilorum och pentry används infällda armaturer med lite smalare ljusvinkel för att få en lite mysigare miljö. Dessa armaturer kan även vinklas och roteras så ljuset kan riktas på valfria ytor i rummet.

Smart LED™

I passager och arbetsplatser har färgtemperaturen ökats från 3000 Kelvin till 4000 Kelvin då en högre färgtemperatur ger ett bättre vakenhetsstöd. Ljuset vid arbetsplatserna styrs med närvarosensorer för maximal energibesparing. Det betyder att belysningen inte står tänd vid arbetsplatsen om ingen är närvarande.

Resultat

  • En ljusare arbetsmiljö.
  • Låga kostnader och minimalt med underhåll.
  • Stor energibesparing.

Miljö- och energibesparing

Eftersom LED-belysning används i alla delar av lokalerna så erhålls en mycket energieffektiv belysningslösning. Kompletterad med närvarostyrning så blir energibesparingen, trots förbättrad belysningsstyrka, mer än 40%.

PRODUKTER I DETTA PROJEKT

Läs mer om våra produkter här