fbpx

Om LED-belysning

Om LED-belysning

LED står för Light Emitting Diode och är en smart uppfinning för att skapa ljus på ett effektivt sätt. Den genererar den mesta energin som ljusenergi på ett mycket kontrollerat sätt där man kan producera ett smalt spectrum av ljusfrekvenser. På så sätt går minimalt med energi till spillo för till exempel av osynliga ljusvågor som andra ljuskällor har.

LED tekniken har utvecklats i allt snabbare takt de senare åren och idag finns det olika sätt man nyttjar den effektiva ljuskällan. I princip sänker man energiförbrukningen med 70 % eller mer jämfört med glödtrådsteknik eller kvicksilverlampor. LED-dioder innehåller dessutom inga miljöfarliga substanser, är långlivade och tåliga mot slag och stötar. LED-dioder behöver ingen uppvärmningstid innan de tänds, utan tänds så fort man strömsätter dem.

Olika sätt att använda LED-tekniken

MondeVerde använder flera olika tekniker för att skapa rätt smarta ljus i sina armaturer. Här beskriver vi skillnaden:

LED-dioder

Delvis finns idag mycket ljusstarka LED-dioder som med olika typer av reflektorer kan skapa en ljusbild. Tack vare ett rutnät med allt från 4 till 50 dioder med enskilda linser och reflektorer kan man skapa mycket exakta ljusbilder. Här är är det viktigt att ha kontroll på värmeutvecklingen eftersom diodernas egna värmeutveckling inte försvinner ut i strålning, utan måste ledas bort.

LED-strips

En annan teknik är så kallade LED-strips, det vill säga långa band med mindre LED-dioder. Den här belysningstekniken bygger på att man har många 100-300 micro belysningspunkter per halvmeter som gemensamt skapar ett högt ljusflöde. Fördelarna är att det blir mindre värmeutveckling. Här är det viktigt att de LED-strips man använder är byggda på ett sätt så att om en diod, mot förmodan slutar fungera, så ska inte hela eller delar av LED-stripsen slockna. En annan viktig parameter är att dessa är av god kvalitet så man uppnår ett högt ljusflöde per uttagen watt.

Indirekt spridning

I armaturer där man använder ljuspaneler har man en annan teknik med LED. LED-dioderna belyser paneler gjorda med ett brytningsmönster som gör att ljuset sprids på ett jämnt sätt över hela panelen. Här är det viktigt att ha en mycket hög precision för att få en så jämn och fin ljusspridning som möjligt. Man vill inte ha mörka hörn eller områden som är ljusare och mörkare på panelen.

Dimringsbara dioder

För att kunna optimera ljuset och använda energistyrning på ett smart sätt så är det viktigt att använda sig av teknik för att steglöst reglera ljusnivån i dioderna och därmed den armaturen.

Att tänka på

  1. Välj rätt LED-teknik för ditt belysningsbehov.
  2. Välj LED av bättre kvalitet, det finns en uppsjö av billiga LED-lösningar som efter en tid tappar belysningsnivåer och färgåtergivning.
  3. Är det ljusstarka LED, är det viktigt med värmeavledning, både i konstruktionen med kylflänsar på armaturen och kretskorten där LED-dioden är monterad. Utöver det är det viktigt att ha en mjukvarustyrning med så kallade termistorer.

Vi ger dig värdefulla råd om hur du kan spara ännu mer energi. Vi tar fram ljusberäkningar, kostnadskalkyler och allt du behöver för att kunna fatta rätt beslut. Läs mer om hur du kan beställa

LED belönat med Nobelpris

Det är inte bara MondeVerde som anser att LED-belysning är det bästa och mest klimatsmarta alternativet till en ljusare värld. 2014 års Nobelpris i fysik tilldelades de tre japanska forskarna Isamu Akasaki, Hiroshi Amano och Shuji Nakamura med följande motivering från juryn:

”Årets pristagare belönas för att ha uppfunnit en ny energisnål och miljövänlig ljuskälla – den blå lysdioden – LED. I Alfred Nobels anda går priset till en uppfinning av största nytta för mänskligheten: tack vare den blå lysdioden kan vitt ljus skapas på ett nytt sätt. Med de nya LED-lamporna har vi fått hållbarare och effektivare alternativ till äldre ljuskällor.”

Läs Kungliga vetenskapsakademins information om vägen fram till uppfinningen av LED Blå lysdioder – en uppfinning som sprider nytt ljus över världen

Smart LED från MondeVerde

MondeVerde tar alltid hänsyn till det ovan nämnda parametrar i sina LED-armaturer, det är ett kvalitetssignum som vi inte tummar på. Rätt LED-dioder, rätt temperaturkontroll, jämn och fin spridning på ljuspaneler och rätt kapslingsklass. Läs mer om MondeVerdes Smart LED™