fbpx
EU-direktiv

EU-direktiv ger ekodesignad belysning

Ekodesign är ett brett begrepp för design av produkter som ger mindre negativ påverkan på miljö och klimat än andra. Det finns även lagkrav om ekodesign enligt ekodesigndirektivet för en mängd produkter. Energimyndigheten använder begreppet ekodesignkrav för dessa.

 

20/20/20 målen

För att hejda klimatförändringarna har Europeiska unionen (EU) fastställt tre energi- och klimatmål till 2020, de så kallade 20/20/20-målen. Målen anger att utsläppen av växthusgaser ska minska med 20 procent, 20 procent av den energi som används inom EU ska komma från förnybara energikällor och att energieffektiviseringen ska öka med 20 procent.

Ekodesign- och energimärkningskrav

För att EU ska nå dessa mål finns olika verktyg där ekodesign- och energimärkningsdirektiven är mycket viktiga i det arbetet. Ekodesign- och energimärknings-kraven som beslutats för olika produktgrupper innebär stora energibesparingar samt begränsningar i utsläpp och användningen av material. Kraven är därför viktiga för att minska energianvändningen och klimatförändringarna och även för att minska miljöbelastningen i stort.

Reglering av professionella belysningsprodukter

Efter att ha reglerat bort så kallad ineffektiv belysnings-teknik på privatmarknaden (glödlamporna försvann) så har EU tagit nästa steg genom att reglera även den professionella marknaden. EUs ekodesigndirektiv ställer bland annat dessa krav på belysning:

  1. Effektiv belysningsteknik utan miljögifter. Detta innebär att gammal teknik ej längre kommer att finnas tillgänglig på marknaden efter vissa datum.
  2. Hög kapslingsklass. Detta innebär att nya armaturer skall vara så pass täta att damm och vatten inte tränger in och smutsar ner glaset i armaturen eller på annat sätt medför sämre ljusutbyte.
  3. Ingen ljusnedsmutsning. Detta innebär att inget ljus får spridas uppåt från armaturen. Ljuset skall spridas där det gör nytta.

Läs mer om EU-direktivet

MondeVerde maximerar energibesparingen

MondeVerde kan genom att erbjuda Smart LED-belysning maximera energibesparingen och förenkla för belysningsägarna. Ett exempel är att alla våra armaturer för vägar och gator har en inbyggd ljussensor, vilket betyder att armaturerna tänder och släcker sig själva. Ingen annan tids- eller ljusstyrning behövs än denna inbyggda ljussensor.

 

 

Källa: Energimyndigheten