fbpx

MondeVerdes integritetspolicy

Den 25 maj 2018 börjar en ny EU-förordning om personuppgifter att gälla i hela EU. Förordningen heter GDPR (General Data Protection Regulation) och ersätter den svenska Personuppgiftslagen. Det innebär att kraven på hur myndigheter, företag och organisationer får behandla dina uppgifter skärps och ditt integritetsskydd stärks. Här kan du läsa vår integritetspolicy som beskriver hur MondeVerde hanterar och varför vi sparar dina personuppgifter.

Hantering av kunder och potentiella kunder

1. VAD ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER TILL?

Kund: Om du arbetar hos någon av våra kundföretag, som beställare eller som kontaktperson till exempel om medarbetare på en ekonomiavdelning, behandlar vi vissa personuppgifter för att kunna upprätthålla vår yrkesmässiga relation, samt leva upp till svensk lagstiftning bland annat bokföringslagen och skattelagstiftning.

Potentiella kunder: För att kunna erbjuda våra tjänster till företag som som vi inte har någon tidigare relation till samlar vi in kontaktuppgifter till nyckelpersoner som vi vill kunna kontakta och bearbeta i marknadsföringssyfte.

 

2. VILKA PERSONUPPGIFTER KAN VI KOMMA ATT SAMLA IN?

De personuppgifter som vi kan komma att behandla rörande dig är;
▪ Namn
▪ Titel
▪ Telefon- och mobilnummer till arbetet
▪ Mailadress till arbetet
▪ IP-adress
▪ Noteringar kring vårt samarbete och/eller dialoger

 

3. HUR HAR VI SAMLAT IN DESSA PERSONUPPGIFTER?

▪ Vi har fått dessa av dig.
▪ Vi har fått dessa av din arbetsgivare eller kollega.
▪ Vi har fått dessa av dig genom att du besökt vår hemsida, anmält dig till och besökt något av våra event, lämnat intresse av att bli kontaktad eller prenumererar på vårt nyhetsbrev.
▪ Vi har sökt fram informationen på Internet. Det kan vara från företagets hemsida eller andra branschforum.
▪ Vi har köpt in information från externa aktörer.

 

4. MED VEM DELAR VI INFORMATIONEN?

Dina personuppgifter används inom vår egen organisation för att vi ska kunna upprätthålla eller få förutsättningar för att skapa en affärsmässig relation med befintliga kunder och potentiella kunder.

Vi delar dina personuppgifter med tredjepartsleverantörer som vi anlitar för att utföra tjänster för vår räkning (som tekniska, administrativa, marknadsrelaterade eller andra tjänster) när så krävs för de syftet att kunna hantera vårt samarbete eller för att vi ska kunna bearbeta dig som är en potentiell kund. Dessa tredjepartsleverantörer får inte använda dina personuppgifter för sina egna syften vilket vi har reglerat i avtal med dessa leverantörer.

 

5. VILKA RÄTTIGHETER HAR DU?

Rättelse och radering av personuppgifter

Kund: Du har rätt att begära att vi korrigerar eller raderar uppgifter som är felaktiga eller ofullständiga. Om du har bytt tjänst på företaget eller inte arbetar kvar och om vi har fått ny kontaktperson så ser vi med fördel att denna information kommer oss tillhanda.

Som beställande kontakt kan vi inte radera dina personuppgifter helt då din uppgift kan behöva sparas i fakturaunderlag och bokföring.

Potentiell kund: Om du inte vill finnas med i något av våra kundsystem som potentiell kund kan du antingen meddela oss eller avregistrera dig för utskick och vidare kontakt. För att vi ska kunna undvika att kontakta dig efter din avregistrering måste vi ändå spara antingen ditt namn eller e-postadress i en så kallad spärrlista. Begär du att bli helt bortglömd så är risken stor att vi återigen hittar dina kontaktuppgifter och tar ny kontakt med dig.

Tillgång till dina personuppgifter – registerutdrag

Du har rätt att få tillgång till de kategorier av personuppgifter vi bearbetar som gäller dig – via ett registerutdrag.

 

6. HUR LÄNGE BEHÅLLER VI INFORMATIONEN?

Kund: Om du som representant för ett företag köpt en produkt av oss på MondeVerde, och ditt namn har varit den referens som använts för det aktuella uppdraget, så kommer vi spara dina personuppgifter i sju (7) år för att leva upp till bokföringslagen.

Kund och potentiell kund: Vi uppdaterar löpande vår CRM-databas. Det innebär att vi löpande arbetar med att ha en uppdaterad och aktuell databas med aktuella och korrekta kontaktuppgifter. Detta kan ske genom kontakter med dig per telefon, e-post, sociala medier och i personliga möten men även genom omvärldsbevakning.