fbpx

Stads- och områdesbelysning från MondeVerde utanför World Trade Center i Stockholm. 

 

Stad- och områdesbelysning

Rätt utomhusbelysning – för ökad trivsel och säkerhet

Vi lever i ett land där det är mörkt under stora delar av vinterhalvåret och där många människor gärna vistas utomhus. Att ha tillräcklig belysning där människor rör sig är viktigt för både säkerhet och trivsel.

Vi vinner alla på att parker, gångvägar, bilvägar, cykelstråk, parkeringar, lekparker och områden där människor rör sig eller vistas belyses på bästa sätt. Det ger ökad trygghet, större välbefinnande, en mer estetisk miljö och ett säkrare samhälle med färre brott.

Ta del av våra referensinstallationer här på vår hemsida där vi visar allt från gatubelysning och stadsdelsbelysning, till belysning i herrgårdsmiljö.

 

Våra referenser

 

 

Vad ska man tänka på när man väljer stad- och områdesbelysning?

Att planera och installera områdesbelysning är ofta en stor och viktig investering både för offentlig och privat verksamhet. MondeVerde har stor erfarenhet av att hjälpa fastighetsägare, företag, kommuner och organisationer med att välja rätt områdesbelysning.

Ekonomi och miljö

Att välja den senaste tekniken inom områdesbelysning leder till stora besparingar både vad gäller elkonsumtion och miljö.

På MondeVerde arbetar vi med den senaste Smart LED™-tekniken som både är driftsäker och energisnål och kan minska både energikostnader och koldioxidutsläpp med upp till 90 %.

Genom att använda LED-armaturer med lång livslängd bidrar man också till minskad miljöpåverkan.

 

Funktionellt och hållbart

Extra höga krav ställs på utomhusbelysning. Den ska stå emot väder, vind och eventuell skadegörelse. Våra produkter för utomhusbruk är anpassade efter svenska förhållanden och är stöttåliga och robusta. Armaturerna ska där det krävs även vara enkla att utföra service på.

LED-tekniken gör att behovet av underhåll minskar eftersom armaturernas livslängd är betydligt längre än med traditionell belysning. Tack vare att LED-lampor är kraftfulla och driftssäkra krävs ofta färre antal armaturer än med traditionell belysning.

Trivsam ljusmiljö där människor vill vistas och känner sig säkra

Att områdesbelysningen är estetiskt tilltalande, både på avstånd och när man är nära, är viktigt. Armaturer som är anpassade efter områdets karaktär och som samtidigt avger vackert, bländfritt ljus kan lyfta en hel stadsdel.

Välj armaturer som passar in i miljön

Vi erbjuder produkter som passar i olika typer av miljöer – allt från modern stadsbebyggelse, till anrika herrgårdsmiljöer. MondeVerde har ett stort utbud av utomhusarmaturer för montering på stolpe, stolparm, fasader eller i mark. Dessutom finns ett antal olika modeller, från kostnadseffektiva och funktionellt utformade armaturer till modeller för en mer estetisk utformning. Kontakta oss gärna för mer information om våra armaturmodeller.

Exempel på olika alternativ av stads- och områdesbelysning som passar i olika miljöer.

 

Ett axplock av lämpliga produkter kan du hitta på produktsidan>

 

Dygnsanpassad belysning

Viktigt är också att ljuset är som starkast när det behövs som mest, det vill säga under de tider då människor och fordon rör sig i området. Ljusnivån kan anpassas med hjälp av sensorer eller tidsinställning (så kallad midnight dimming) för att varieras efter trafikintensitet och beroende på tid på dygnet. Armaturerna kan även utrustas med ljusvakt så de automatiskt tänder och släcker under dygnet.

Undvik mörka stråk

Det är viktigt att välja rätt antal armaturer samt rätt optisk lösning så de kan placeras på optimalt avstånd från varandra. Detta gör att utomhusmiljön känns trygg och säker för de som vistas där, samtidigt som antalet ljuspunkter varken är för få eller för många.

Vi på MondeVerde hjälper dig gärna med att planera och analysera just ditt behov av stads- och områdesbelysning.

Den här upplysta lekparken hittar du i Sollentunas kommun där man spar maximalt med energi även i lekparkerna. MondeVerde levererade en Smart LED-belysning till kommunen. Ett projekt som du kan läsa mer om här>  

Parker och lekplatser

Belysning i parker och på lekplatser syftar till att ge människor en god upplevelse även då det saknas dagsljus. Det ska vara vackert både från håll och när man befinner sig i parken. Armaturerna måste vara tåliga och ljuset måste vara tillräckligt för att man ska känna sig trygg och säker i hela parken. Estetik och funktionalitet behöver gå hand i hand. Även här kan man utrusta armaturer med smarta funktioner för maximal energibesparing.

Längst denna vackra gångvägen installerade vi en elegant klassisk lykta som är topphängd. Armaturen kan väljas i olika utformande, rundstrålande eller asymmetrisk ljusfördelning och sju olika optiker att välja mellan. Två utföranden finns: helt öppen lykta eller med sidorna täckta av klar eller frostat polykarbonat som är extra tålig för yttre påfrestningar som till exempel skadegörelse.

Gång- och cykelvägar

På gång- och cykelvägar där människor färdas krävs god belysning på vägens alla delar. Ljuset ska vara bländfritt och ge bästa förutsättningar för sikt åt många håll och i olika hastigheter. För människors trygghet behöver armaturerna vara driftsäkra och hållbara, så att man alltid kan lita på belysningen. Ljusnivåer varierar beroende på vilken vägklass (GC-klass) som används. Ljusnivåer och andra visuella egenskaper regleras i publikationen VGU, Vägar och gators utformning som Trafikverket publicerar. MondeVerde har lång erfarenhet av belysningsplanering och kan ge råd om detta.

Utanför ICAs centrallager finns ett så kallat körområde där lastbilar kör för att komma fram till lastslussarna för lastning och lossning. Där finns även stora personalparkeringar. För att öka synbarheten och säkerheten för människor som arbetar och rör sig i området har ICA valt dagsljusvita armaturer med en färgtemperatur på 5500 Kelvin.

Industriområden och parkeringar

Att lysa upp industriområden och parkeringar är viktigt inte minst av säkerhetsskäl. Tillräckligt med ljus ökar förutsättningarna för att inbrott och skadegörelse inte ska ske. Det skapar trygghet för de som rör sig i området även när det är mörkt. Att lysa upp fasader kan bidra till ökad säkerhet i och runt till exempel industrifastigheter. Även här finns standarder om rekommenderad belysningsstyrka som baseras på vilken typ av parkering det rör sig om och uppskattad trafikintensitet.

Här på väg 226, en lokal vägsträcka utanför Stockholm, installerade Trafikverket LED-belysning på en ME3-klass väg med minimal energiförbrukning. Armaturerna installerades i tio meter höga stolpar med 40 meters mellanrum. Armaturerna bestyckades med optik för jämn utbredning och med dioder med en färgtemperatur på 5000 K.

Vägar och trafikleder

Särskilda krav ställs på gatubelysning för att den ska skapa god trafiksäkerhet för såväl bilister och cyklister, som gångtrafikanter. Ljuset ska vara bländfritt och tillräckligt starkt för att trafikanter ska ha en god sikt åt alla håll.

Med goda kunskaper om vilka regler som gäller för just vägar och trafikleder, hjälper vi dig gärna att planera belysningen. Ljusnivåer varierar beroende på vilken vägklass som används. Ljusnivåer och andra visuella egenskaper regleras i publikationen VGU, Vägar och gators utformning som Trafikverket publicerar. MondeVerde har lång erfarenhet av belysningsplanering och kan ge råd om detta.

Helhetslösningar

Med ett stort utbud av utomhusarmaturer så erbjuder MondeVerde helhetslösningar för stadsdelar eller områden som både innefattar exempelvis industri, väg, parkering och park. Läs mer om våra referensprojekt eller kontakta oss, så berättar vi mer.

 

Vad kan MondeVerde hjälpa till med?

Enkelt, smart & miljömedvetet

Vi gör det enkelt för våra kunder och bistår i hela processen och levererar tydliga, genomarbetade beslutsunderlag. Vi levererar även en sammanställning (inventering) av nuvarande belysning och ett lösningsförslag på en energisnål belysning tillsammans med en tydlig offert.

Vi är passionerade och engagerade i miljöfrågor och strävar alltid efter att miljöoptimera våra lösningar. Vårt företag präglas av hållbarhet och miljötänkande i allt vi gör.

Det bästa sättet att visa vad vi kan göra för er är att låta oss ta fram ett förslag på en ny Smart LED™-belysningslösning. Låt oss träffas, också kan vi berätta mer om vad vi kan göra för dig. Du kan även prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få löpande information om våra produkter och tjänster.

 

BOKA EN KOSTNADSFRI LJUSRÅDGIVNING

 

 

Kontakt

Har du frågor, vänligen kontakta vår försäljningschef

Magnus Karlsson

Telefon: 079-0743365

E-post: magnus.karlsson@mondeverde.se

PRODUKTKATEGORIER

Våra energieffektiva produkter lyser upp både inomhus- och utomhusmiljöer

Inomhusbelysning

Inomhusbelysning

Vi har ett brett urval av smarta LED-produkter för inomhusbelysning

Utomhusbelysning

Utomhusbelysning

Med våra LED-armaturer för utomhusbelysning kan du minska din energiförbrukning

Belysningsstyrning

Belysningsstyrning

Maximera din energibesparing med våra produkter för energistyrning