fbpx

ICA's centrallager får Smart LED

Butik & stormarknad / Industri, lager & logistik / Stad- och områdesbelysning
Från ICA’s centrallager i Hacksta, Västerås, körs varor ut till distributionscentralerna runt om i Sverige. ICA har redan bytt ut delar av sin utomhusbelysning till vår smarta LED och har nu valt att byta ut all belysning till samma belysningslösning som vi tidigare levererat och installerat.
Utanför centrallagret finns ett så kallat körområde där lastbilar kör för att komma fram till lastslussarna för lastning och lossning. Där finns även stora personalparkeringar. Den gamla belysningen bestod av en blandning av strålkastare och väggarmaturer med kvicksilver och natriumljuskällor. Detta medförde att de gamla armaturerna kostade relativt mycket pengar i energiförbrukning och underhåll.

Lösning

För att uppfylla kraven på en energieffektiv belysning så valde vi med ICA att även vid detta tillfälle ersätta de 1000 watt strålkastare, som fanns monterade på 20 meters höjd, med vår Smart LED™ SunBURST 8 ULTRA. Denna armatur har en reflektor kring varje LED-diod vilket lämpar sig för höga master. Denna optik minimerar spilljus och därför blir extra energieffektiv. Lastslussar kompletterades med armaturer av modell Phoenix 6. För att öka synbarheten och säkerheten valdes dagsljusvita varianter med en färgtemperatur på 5500 Kelvin.

Resultat

  • Likvärdig belysningsstyrka än de tidigare strålkastarna på 1000 watt.
  • Synbarheten har förbättrats då det dagsljusvita ljuset gör att färger och rörelse lättare uppfattas av ögat.

Miljö- och energibesparing

Genom att använda vår Smart LED™­-belysning så blev det bättre och smartare belysning på parkeringen. På denna parkering så beräknas besparingen för ICA Fastigheter att uppgå till:

  • 68 % lägre energiförbrukning och koldioxidutsläpp
  • Total kostnad över 10 år (LCC) beräknas bli 39 % lägre

 

PRODUKTER I DETTA PROJEKT

Läs mer om produkten SunBURST 8 ULTRA