fbpx

BGA Videoproduktion konverterar analogt till digitalt och väljer Smart LED i sina lokaler

Industri, lager & logistik
BGA Videoproduktion AB arbetar med överföring av analogt material som Super 8 och Videoband till digitalt format. Huvudkontoret finns i Gävle och består av en stor lageryta.
När företaget ville uppgradera belysningen i lagret så var önskemålet en energieffektiv och smart belysningslösning med högre belysningsstyrka i lokalen. Genom en överenskommelse med NP3 Fastigheter AB som äger och förvaltar fastigheten kunde de tillsammans genomföra bytet till LED-armaturer.

Lösning

Den nya belysningslösningen designades för > 300 lux i medelbelysningsstyrka i alla ytor.

Den nya lösningen består av vår Smart LED™-armatur LumiMOD 32 som är väldigt energieffektiv och ger hela 20 230 lumen i ljusflöde och lämpar sig för lokaler med stora ytor och högt i tak.

För att minimera energibesparingen har varje armatur utrustats med inbyggd närvarosensor för styrning och dimring.

Med en energieffektivitet på över 165 lumen/watt så är armaturen en ljusmaskin som ger mer ljus per investerad krona än de flesta andra armaturer. Förutom energieffektivitet så ger de även ett dagsljusliknande ljus på 5300 Kelvin i färgtemperatur. Detta ljus verkar uppiggande, förbättrar synbarheten och koncentrationen hos de som jobbar i lagret. Detta i sin tur minskar olyckor i arbetsmiljön.

Resultat

  • 162 befintliga armaturer ersätts med 86 stycken nya, en minskning med 47 %.
  • Synbarheten och säkerheten har förbättrats då dagsljusvit ljus gör att färger och rörelser lättare uppfattas av ögat.
  • Dagsljusliknande ljus med högre belysningsstyrka ökar piggheten och påverkar arbetsmiljön positivt.
  • Förbättrad arbetsmiljö hos BGA

Miljö- och energibesparing

Genom att använda en Smart LED™-belysning i lagret så beräknas besparingarna uppgå till:

  • Totalkostnaden (LCC) beräknas bli 41 % lägre över en 10-års period.
  • Energibesparingen beräknas bli över 83 %.
  • 83 % lägre koldioxidutsläpp.
  • Totalt installerad effekt minskade med 59 %.