fbpx

En grönare och ljusare värld hos Green Storage

Industri, lager & logistik
Green Storage vill med teknikens hjälp göra det enklare att förvara dina saker på ett så hållbart sätt som möjligt. När man nu öppnar företagets första self-storage anläggning så ville man därför ha en så kostnadseffektiv och energisnål belysningslösning som möjligt. Dels ville man inte ha för mörkt i lokalen och samtidigt ville man skapa en trygghetskänsla. Belysningen ska enbart vara tänd när någon är inne i lokalen. Dessutom ska underhållet vara minimalt. Helst inget alls. Man vill helt enkelt ha en grönare och ljusare värld hos Green Storage.

Lösning

Som belysningslösning användes en kostnadseffektiv LED-armatur av bra kvalitet för att minimera framtida underhåll. Dessutom har armaturen ett prisläge som motsvarar kravet på en lokal där belysningen tänds korta tider under dygnet. Ljusnivåerna planerades för att lokalen ska kännas trygg och säker.

Till detta kopplades speciella närvarosensorer som är anpassade för långa korridorer och dessa placerades så att lokalen förblir tänd och trygg när någon person är närvarande. Eftersläcktiderna i dessa sensorer har optimerats för att inte släcka ljuset när någon uppehåller sig i sitt förråd några minuter. Samtidigt är belysningen inte tänd för länge när lokalen lämnas tom. Allt för att spara energi och samtidigt skapa en trygg miljö.

Resultat

  • 300 lux i medelbelysningsstyrka.
  • En energisnål belysningslösning.
  • En belysning som tänder upp det område där kunderna befinner sig.

Miljö- och energibesparing

Med denna belysningslösning så beräknas Green Storage göra följande besparingar per år (jämfört med en konventionell belysning*):

  • 63 % lägre installerad effekt
  • 80 % lägre energiförbrukning (dimring)
  • 10 % färre armaturer

*Lysrörsarmaturer