fbpx

Karl Hedins nya bygghandel i Sala

Butik & stormarknad / Industri, lager & logistik
AB Karl Hedin är en av Sveriges ledande privatägda träkoncerner. Man värnar om både människorna och naturen på de orter där de verkar. Karl Hedin bygghandel erbjuder ett komplett byggsortiment. Allt från hammare och spik till färg, inredning, isolering, målad Bergslagspanel och trävaror. Trävarorna kommer från egna skogar och sågverk.
I Karl Hedins nya bygghandel i Sala så ville man ha en energieffektiv och långsiktigt hållbar belysningslösning.

Lösning

Tillsammans med Bravida i Sala (före detta Sala Elektriska) så valdes vår Smart LED™- belysningslösning LumiOPTIMA 5218 i butik, trälager och listlager. Denna Smart LED™-armatur har ett stort ljusflöde på ca 26 000 lumen.

Med en energieffektivitet på över 165 lumen/watt så är armaturerna riktiga ljusmaskiner. En dagsljusvit variant med 5300 Kelvin i färgtemperatur valdes för att öka synbarheten och skapa en bättre arbetsmiljö i lokalen. Detta dagsljusvita ljuset verkar uppiggande och förbättrar koncentrationen hos de som jobbar i bygghandeln.

Armaturerna på lägre höjd har en s.k. mikroprisma-lins som minimerar bländningen men som ger betydligt bättre ljusutbredning än traditionella lysrörsarmaturer. Det innebär att ljuset fördelas jämt i lokalen och sprids även in till i ställagehyllorna.

Resultat

  • Ett ljusare och fräschare lager.
  • Synbarheten har förbättrats då det dagsljusvita ljuset gör att färger och rörelser lättare uppfattas av ögat. Bättre ljus ökar energinivåerna och påverkar arbetsmiljön positivt.
  • Total installerad effekt i den nya belysningslösningen beräknas vara över 70 % lägre än med konventionell belysning.

Miljö- och energibesparing

Genom att använda en Smart LED™-belysning i lagret så beräknas besparingarna uppgå till (jämfört med konventionell belysning):

  • Totalkostnaden (Life-Cycle Cost) beräknas bli 62 % lägre över en 10-års period
  • Energibesparingen beräknas bli över 70 % per år

PRODUKTER I DETTA PROJEKT

Läs mer om produkten LumiOPTIMA 5218.