fbpx

H&M investerar i energismart LED med dagsljusvittljus

Industri, lager & logistik
När H&M ville ha en bättre belysning i företagets lager i Borås så önskades en energieffektiv och bra belysningslösning. Det var även viktigt med en lite högre belysningsstyrka i lokalen.
MondeVerde har levererat en belysningslösning till lagret i Eskilstuna och H&M har noterat att personalen har varit mycket nöjda med den förbättrade arbetsmiljön samtidigt som energiförbrukningen har minskat.

Lösning

Till den nya belysningslösningen har två olika Smart LED™-armaturer använts, LumiMOD 43 och Oak. LumiMOD är en väldigt energieffektiv armatur och har ett  ljusflöde på cirka 29 900 lumen. Denna armatur lämpar sig för lokaler med stora ytor och högt i tak. Med en energieffektivitet på över 180 lumen/watt så är armaturen en riktig ljusmaskin som ger mer ljus per investerad krona än andra armaturer.

Oak lämpar sig för lager, industri, verkstäder och liknande lokaler med lägre takhöjd och har ett ljusflöde på cirka 10 600 lumen. Armaturer finns med olika spridningsvinklar och är överkopplingsbar.

Förutom hög energieffektivitet ger de även ett dagsljusliknande ljus på cirka 5000 Kelvin i färgtemperatur. Detta dagsljusliknande ljus är uppiggande, förbättrar synbarheten och koncentrationen hos de som jobbar i lagret.

Armaturerna har utrustats med inbyggda sensorer för styrning. På lägre höjd har armaturerna en s.k. mikroprisma-lins som minimerar bländningen men som ger betydligt bättre ljusutbredning än traditionella lysrörsarmaturer. Det innebär att ljuset fördelas jämnt i lokalen och sprids även in till i ställagehyllorna. Den nya belysningslösningen designades för > 300 lux i medelbelysningsstyrka (Emed) i alla ytor.

Resultat

  • Synbarheten har förbättrats då det dagsljusvita ljuset gör att färger och rörelser lättare uppfattas av ögat.
  • Dagsljusliknande ljus med högre belysningsstyrka ökar piggheten och påverkar arbetsmiljön positivt.
  • Antalet armaturer minskades med 28% (från 1538 till 1109 stycken) trots en högre belysningsstyrka i lokalen.

Miljö- och energibesparing

Genom att använda en Smart LED™-belysning i lagret så beräknas besparingarna uppgå till:

  • Totalkostnaden (LCC) beräknas bli 35 % lägre över en 10-års period.
  • Energibesparingen beräknas bli över 66 % per år.
  • Koldioxidutsläpp minskar med 66 %.
  • Installerad effekt minskar med 33 %.

PRODUKTER I DETTA PROJEKT

Läs mer om produkterna här: -> Produkter.