fbpx

LED-konvertering i industri- och lagerlokal spar 63% energi

Industri, lager & logistik / Kontorsbelysning
MileWay är Europas ledande fastighetsaktör med logistikfastigheter för sista milen-leveranser. Med fastigheter i strategiska lägen i anslutning till Europas största städer och kundservice i toppklass positionerar sig MileWay som inkörsport till städer runt om i Europa.
I anslutning till Linköping äger man bland annat en fastighet där hyresgästen Elcare Nordic erbjuder ett unikt nordiskt koncept för service och reparationer av elektronik. Utöver att vara en servicepartner för tillverkare och återförsäljare, erbjuder de även sina tjänster till konsumenter på privatmarknaden.
Fastigheten som består utav verkstadsytor, lager och kontor var i stort behov av ny belysning då de gamla lysrörsarmaturerna hade nått sin tekniska livslängd samt det faktum att lysrören nu fasas ut från EU. För att sammanfatta fick MondeVerde uppdraget att planera och utföra en LED-konvertering där alla armaturer byttes till LED-armaturer. EU:s ECO-direktiv styr utfasning av lysrör och de får inte längre tillverkas eller importeras till EU:s så kallade inre marknad efter den 24:e augusti i år.

Lösning

I ett gott samarbete med MileWay och Elcare planerade vi och genomförde, som en totalentreprenad, bytet till LED-armaturer. Vi skapade en bättre belysningsmiljö vid arbetsplatserna för företagets anställda. Samtidigt planerades belysningen, belysningsstyrningen och genomförandet av bytet i samråd med alla inblandade för bästa lösning och minimal störning av pågående verksamhet.

Då byggnaden består av många olika typer av rum, det vill säga olika takhöjder, olika innertak och olika funktionella krav, fick vi genomföra en noggrann planering och använda ett antal olika armaturer.

EU:s utfasning av lysrör, i med ECO-design direktivet, betyder att lysrör inte längre får tillverkas eller importeras till EU. Detta gäller alla former av ljuskällor som bygger på denna teknik.

Smart LED™-belysning

Alla lager- och industriytor med högre takhöjd har utrustats med en robust och energisnål LED-armatur. I syfte att minska bländningen från armaturer används en optik som riktar ljuset dit där det behövs. Vi valde också armaturer med lite högre ljusflöden och har med avancerad ljusdesign minimerat antalet armaturer. Resultatet blir färre antal armaturer jämfört med de gamla lysrörsarmaturerna.

I de delar med lägre takhöjd har vi använt oss av armaturer för ytmontering eller infällda i undertak.

Vi arbetar alltid med att den energisnålaste lampan vi kan hitta. Kontorsdelen har utrustats med LED-paneler och downlights som är väldigt energisnåla och som styrs med sensorer för närvaro- eller frånvarostyrning (aktiv tändning).

Sammantaget uppnås maximal energibesparing genom att använda LED-armaturer som kan dimras och är väldigt energieffektiva (mäts i lumen per watt). Samt genom att använda sensorstyrning av belysningen i lämpliga ytor exempelvis i lager, konferensrum, korridorer och reception så minimeras antalet timmar belysningen är tänd i onödan, det vill säga när ingen är i lokalen.

Resultat

  • Högre belysningsstyrka i enlighet med ljus & rum rev 4.
  • Bättre arbetsmiljö.
  • Stor energibesparing.
  • Minskat framtida underhåll av belysning.

Miljö- och energibesparing

Eftersom en mycket energieffektiv LED-belysning används i alla delar erhålls en mycket energisnål belysningslösning. Kompletterad med närvarostyrning så blir energieffektiviseringen maximal.

  • Totalkostnadsbesparing (LCC) över 10 år: 27%
  • Energibesparing per år: 51 MWh, 63%
  • Minskning i antal armaturer: 28%

 

PRODUKTER I DETTA PROJEKT

Läs mer om våra produkter här