fbpx

Specialfastigheter: Sveriges mest kända polishus

Kontorsbelysning
Specialfastigheter äger, utvecklar och förvaltar bland annat kriminalvårdsanstalter, ungdomshem, domstolsbyggnader och polisfastigheter. Det är speciella verksamheter som ofta utgör viktiga samhällsfunktioner och som ställer höga krav – framför allt på säkerhet.
Specialfastigheters ägare, svenska staten, ställer tydliga krav på verksamheten och på hur man ska agera mot omvärlden. Specialfastigheter är en viktig samhällsaktör och ska vara ett föredöme i arbetet för en hållbar utveckling. Det tankesättet genomsyrar allt Specialfastigheter gör idag och det som man planerar för framtiden.

Sveriges mest kända polishus

Kvarteret Kronoberg ligger i nära anslutning till Stockholms rådhus på Kungsholmen, och har sedan tidigt 1900-tal inrymt bebyggelse för polis- och rättsväsende. Idag finns här högkvarter för polismyndigheten och polisregion Stockholm, Norrmalms polisstation samt häktesverksamhet som bedrivs av kriminalvården.

Lösning

I ett bra samarbete med beställare har vi skapat en belysningsmiljö som är trivsam med högsta visuella komfort vid personalens arbetsplatser. Detta innebär låg bländning och indirekt ljus i armaturer vid arbetsplatserna. För att skapa lite omfältsljus och ökad trivsamhet har vi installerat en liten modell av så kallade tracklights för att ge lite släpljus på vägg.

Human Centric Lighting och Smart LED™

Arbetsplatser har utrustats med pendlade armaturer med en lite högre ljusstyrka och färgtemperatur som möter kraven på ”light exposure” i Well-building™ standarden.

Maximal energibesparing uppnås genom att dels använda endast LED-armaturer som kan dimras och är energieffektiva, dels genom att använda närvarostyrning via sensorer i taket.

Resultat

  • Rätt ljus på rätt plats – fokuserat ljus på arbetsplatser.
  • Trivsammare och hälsosammare arbetsmiljö.

Miljö- och energibesparing

Eftersom LED-belysning används i alla delar erhålls en mycket energieffektiv belysningslösning. Kompletterad med närvarostyrning så blir energieffektiviseringen maximal.

PRODUKTER I DETTA PROJEKT

Läs mer om våra produkter här