fbpx
Österåker kommun har byggt en fantastisk multiarena som är drygt 13 000 kvadratmeter stor med sex specialinredda idrottshallar för innebandy, basket, friidrott, gymnastik, bordtennis och klättring. Även arenans öppna ytor erbjuder aktivitet som boule och löpning. Här kan nationella och internationella idrottsevenemang hållas inom flertalet idrotter. MondeVerde är stolt leverantör av belysningslösning av all inomhus- och utomhusbelysning till hela multihallen.

Belysning offentlig miljö – utomhus

Bra belysning utomhus gör vår utemiljö både trivsammare och ljusare. Utomhusbelysning är dessutom direkt nödvändigt för oss som bor i Sverige, där det grå vinterhalvåret bjuder på mer mörker än ljus.

Vi på MondeVerde har en passion för bra belysningslösningar både inomhus och utomhus. Oavsett om det gäller fasader, områdesbelysning, gångstråk eller vägar i till exempel industriområden kan vi hjälpa dig att skapa ljusmiljöer där människor känner sig trygga.

Utomhusbelysning med vitt ljus lyser upp så att vi kan se vår omgivning. Det får oss att känna oss tryggare, ger en säkrare vistelsemiljö och minskar risken för brott. Med Smart LED™️ är det dessutom möjligt att spara maximalt med energi och använda smarta sensorstyrningar som gör att belysningen styrs av rörelse, ljus eller tid.

 

Våra referenser

 

Kungsleden utvecklar området Finnslätten tillsammans med bland annat Västerås stad till en ny stadsdel där fokus har legat på hållbar stadsutveckling med moderna lösningar för framtidens företag och arbetskraft. Kungsleden äger nästintill hela stadsdelen inklusive vägar, grönområden och parkeringar. MondeVerde har fått uppdrag av Kungsleden att byta ut befintlig uttjänt belysning till nya energisnåla LED-armaturer i olika delar av området.

Vem har ansvaret för utomhusbelysningen?

Utomhusbelysning finns bland annat runt fastigheter som fasadbelysning, vid gångstråk och parkeringsplatser och för att belysa körbanor. Kraven på belysningsstyrka varierar med trafikintensitet och vilken typ av verksamhet som pågår när det är mörkt. För till exempel lastning av fordon, inspektioner av teknisk utrustning, synlighet av gångtrafikanter med mera behövs oftast strålkastare och annan kraftfull belysning kring fastigheten. Ansvaret ligger vanligen på fastighetsägaren att se till att bra belysning finns. Till exempel vid skolor, varuhusparkeringar och parkering vid kontor är det fastighetsägaren som har ansvar för säkerhet och därmed belysningen. Stadsmiljöer, parker, torg, parkeringar, vägar och gator kan vara privata, kommunala eller statliga och ansvaret varierar. Industriområden är ett exempel där det vanligen finns stora problem med undermålig belysning och där det ofta är flera aktörer som är involverade. Förbättringspotentialen i dessa områden är stor.

Det är svårt för oss individer att veta skillnaden mellan en offentlig miljö där ansvaret ligger hos kommun eller hos privata aktörer.

Örebro kommun investerade i en bättre belysning på en kombinerad tennis- och basketplan utomhus som ligger i ett bostadsområde i centrala Örebro. Kommunen ville förbättra möjligheterna för lek- och fritid men samtidigt ha en belysning som inte kostar så mycket i drift och underhåll. Önskvärt var att belysningen endast belyser denna tennisplan och inte ”läcker” ljus in i de intilliggande bostäderna vilket vi lyckades åstadkomma med en av våra Smart LED-armaturer.

Säkerhet i offentlig miljö

Det är viktigt med säkerhet i offentlig miljö men områdesbelysning är ofta eftersatt och det finns många gamla uttjänta armaturer, ofta med ljuskällor som ej längre är tillgängliga då EU har reglerat bort dem från marknaden. Äldre belysningsteknik i ljuskällorna (exempelvis lågtrycksnatrium) avger ett gult ljus som gör det svårare för människan att se omgivningen då färger inte syns bra. Vitare LED-belysning ger en bättre färgåtergivning och ökad synbarhet vilket innebär en trygghet och ökad säkerhet för människor som rör sig i området. Ett upplyst område minskar även risken för stölder och andra brott.

En offentlig miljö ska känns att attraktiv för människor som rör sig ute dag som natt. Belysningen ska vara attraktiv och funktionell samtidigt där man använder sig av olika varianter av armaturer för att skapa en trivsam och trygg vistelsemiljö. En mix av allmän belysning till accentbelysning som ger karaktär och dynamik till ett område.

 

Gör energi- och miljöbesparingar med Smart LED™️

Det är skillnad på olika LED-armaturer, fast de ser likadana ut. Genom att använda armaturer med högre ljusflöden och väl vald optik kan man ofta minska antalet armaturer. Detta innebär lägre installationskostnader och mindre underhåll i framtiden. Energieffektiva armaturer har högre ljusflöden per uttagen watt (lm/W). För att optimera din utebelysning finns en rad smarta system. Till exempel trådlös styrning såsom rörelse- och ljussensorer och trådlös styrning som hjälper till att optimera ljusnivåerna och maximera energibesparingen. På så vis kan du reglera ljusnivåerna efter behov och styra dem över dygnet.

Tillsammans med smart belysningsstyrning ger detta ännu lägre driftskostnader. Ju fler driftstimmar per år desto mer sparar man. I Sverige har regeringen satt miljömål som vi ska nå 2030. Med ett teknikskifte som innebär energibesparingar så kan vi alla bidra till stora miljöbesparingar.

Ofta möter vi gammal teknik i våra utomhusmiljöer och kvicksilverljuskällor är sedan 2015 förbjudna att säljas inom EU. Förutom stor miljöbesparing, förbättrad ljuskvalitet och minskat underhåll har teknikbytet till LED också medfört en stor energieffektivisering för de som har monterat ner de äldre armaturerna. Ekodesigndirektivet sätter minimikrav på energiprestanda hos produkter och förbjuder de mest energi- och resurskrävande produkterna på EU-marknaden. Från september 2021 uppdaterades ekodesignkraven där föreskrifterna rörande energieffektiv belysning skärptes ytterligare.

 

LÄS MER OM ENERGIBESPARNINGAR

 

 

 

Välj rätt armaturer och som passar in i den offentliga miljön

Vi erbjuder produkter som passar i olika typer av miljöer – allt från modern stadsbebyggelse, till anrika herrgårdsmiljöer. MondeVerde har ett stort utbud av utomhusarmaturer i olika stilar för att skapa både trygghet och skönhet.

För att få bästa möjliga belysningslösning bör man genom ljusberäkningar säkerställa att ljuset når dit det ska och att det är en jämn ljusspridning i området. Dessutom kan man planera så att det inte lyser där det inte ska, till exempel in i bostäder och i naturen bredvid gångstråk och parkeringar. Kring en fastighet har man oftast möjlighet att använda fasaden för montering vilket tillsammans med stolpmonterad belysning borgar för en optimal belysningslösning i fastighetens närområde.

 

Exempel på olika alternativ av områdesbelysning som passar i olika offentliga miljöer.

Ett axplock av lämpliga produkter kan du hitta på produktsidan>

 

Offentlig utomhusbelysning – vi har lösning för alla användningsområden

Vi har flera exempel där vi har tagit fram energieffektiva belysningslösningar som gjort utomhusmiljön tryggare.

Till exempel stadsdelen Finnslätten i Västerås där vi hjälpt till med belysning vid bland annat gångstråk och parkeringsområden.

Vid World Trade Center i Stockholm har vi varit med och bytt ut all belysning utomhus runt byggnaden.

Sollentuna kommun har valt att byta till smart LED-belysning i flera av sina lekparker och kommer därmed att göra en energibesparing på upp till 73 %.

Du hittar fler kundreferenser om du klickar här. Oavsett om du har ansvar för exempelvis ett industriområde, idrottsarena, bostadsområde, en gågata eller en fastighet kan vi hjälpa dig att sätta ihop en belysningslösning som gör din utomhusmiljö trygg och rätt upplyst.

 

Vi hjälper dig att hitta rätt utomhusbelysning

Vi på MondeVerde kan utomhusbelysning och hjälper dig att hitta rätt lösningar för din utemiljö. Vi går igenom ditt behov av belysning och vilken typ av design som passar dig bäst. Därtill får du värdefulla råd om vilken typ av LED-belysning du ska ha och hur du kan bli ännu mer energieffektiv.

Dessutom får du:

  • Utförliga ljusberäkningar.
  • Energisparkalkyler.
  • Kostnadskalkyler med totalpris.
  • Placeringsritningar där du ser varje lampa.
  • Allt du behöver för att kunna fatta ditt beslut.

Om du har frågor om hur vi arbetar, vårt sortiment eller kring belysning i allmänhet kan du kontakta oss

 

 

Kontakta oss

 

Kontakt

Har du frågor, vänligen kontakta vår försäljningschef

Magnus Karlsson

Telefon: 079-0743365

E-post: magnus.karlsson@mondeverde.se

PRODUKTKATEGORIER

Våra energieffektiva produkter lyser upp både inomhus- och utomhusmiljöer

Inomhusbelysning

Inomhusbelysning

Vi har ett brett urval av smarta LED-produkter för inomhusbelysning

Utomhusbelysning

Utomhusbelysning

Med våra LED-armaturer för utomhusbelysning kan du minska din energiförbrukning

Belysningsstyrning

Belysningsstyrning

Maximera din energibesparing med våra produkter för energistyrning