fbpx

Kungsleden utvecklar området Finnslätten till en ny stadsdel

Gata & väg / Offentlig miljö / Parkeringsbelysning
2018 startade Kungsleden en dialog med sin största hyresgäst på Finnslätten, ABB, om att utveckla området som ligger i nordöstra Västerås. Kungsleden har tillsammans med Västerås stad och en rad andra aktörer tagit fram ett planprogram för Finnslätten där fokus har legat på hållbar stadsutveckling för en ny stadsdel med moderna lösningar för framtidens företag och arbetskraft.
Kungsleden äger nästintill hela stadsdelen inklusive vägar, grönområden och parkeringar. Den uthyrningsbara ytan uppgår idag till cirka 238 000 kvm, varav cirka 110 000 kvm är kontor. Området ska växa med nya verksamhetslokaler, coworking, service, restauranger, mötesplatser, parker, skolor och boenden samt öka antalet arbetstillfällen från 5 000 till någonstans mellan 15 000–40 000.
MondeVerde har fått uppdrag av Kungsleden att byta ut befintlig uttjänt belysning till nya energisnåla LED-armaturer i olika delar av området.

Lösning

Vid parkeringsområden och gångstråk har man valt att installera en energisnål och miljövänlig LED-armatur. Mini-Martin är en stoplarmatur som är lämplig för alla utomhusmiljöer som behöver en kraftfull belysning som industriområden, idrottsplatser, naturområden

Armaturen är av högkvalitativa material i modern och slimmad design. I detta fall så önskade kunden armaturer anpassade för 4, 6 och 8- metersstolpar för gångstråk respektive parkeringar. Vid vissa ytor och vägpartier där extra stark belysning krävdes användes armaturen Norrsken.

Vid gångstråk nära byggnader valdes Luscinia, en smakfull armatur för parkstolpar som är stolptopps monterad och kan väljas i olika utformande, rundstrålande eller asymmetrisk ljusfördelning.

Samtliga armaturerna med 4000 Kelvin i färgtemperatur är tätt placerade vilket ger en bra synbarhet som inger en tryggare känsla för de som rör sig i området. Armaturerna är utrustade med nattdimring och är förprogrammerade att dimra ner till 50% när lägre aktivitet sker i området (24 – 05) för att spara energi, övrig del av det mörka dygnet lyser det på full effekt. På dagen är belysningen släckt.

Resultat

  • Stor energi -och miljöbesparing.
  • Högre medelbelysningsstyrka.
  • Tryggare vistelsemiljö.
  • Armaturer som passar in i omgivningarna.

Miljö- och energibesparing

Genom att byta ut gammal belysning till ny smart LED-belysning kan Kungsleden, i detta exempel, i området Finnslätten göra besparingar som beräknas uppgå till:

    • 74 % lägre energikostnader
    • 74 % lägre koldioxidutsläpp
    • 34 % lägre totalkostnad över 10 år (LCC)

PRODUKTER I DETTA PROJEKT

 

Läs mer om våra produkter här