fbpx

Gång- & cykelväg, Sundsvall

Gata & väg
Sundsvalls kommun har på denna gång- & cykelväg (GC-väg) haft som mål att bygga den energisnålaste gång- & cykelvägen i Sverige. Vägen som kommunen valde är cirka 550 meter lång och är en avstängd före detta bilväg som är 6 meter bred. Målet var att halva bredden, det vill säga 3 meters bredd av denna väg, ska belysas enligt vägklass P3 (se Trafikverkets regler för vägar och gators utformning VGU). Ljuspunktshöjden (LPH) är 6 meter, stolparna står 0,5 meter från vägkanten med 35 meters mellanrum.

Lösning

Valet av belysningslösning föll på vår Smart LED™ Phoenix 3 på 33 watt med neutralvitt ljus (4000 K). 5 av LED-armaturerna utrustades med inbyggd rörelsesensor och trådlös kommunikation och de resterande med endast trådlös kommunikation. Med dessa smarta lösningar så har belysningen satts i sparlågeläge på endast 5 watt uteffekt när ingen rör sig utmed GC-vägen. GC-vägen har sektionerats i 5 sektioner där effekten vid rörelsedetektering ökar till 18 watt. Detta effektläge behålls i 6 minuter efter sista rörelsedetektering.

Phoenix-armaturen utrustades också med en ny optik som sträcker ut ljuset extra långt utefter vägen och klarar kraven på klass P3 trots det långa avståndet mellan stolparna.

Resultat

  • Kravet på medelbelysningsstyrka > 7,5 lux uppnås
  • Kravet på minsta belysningsstyrka > 1,5 lux uppnås

Miljö- och energibesparing

Med hjälp av den här belysningslösningen beräknas driftkostnaderna för Sundsvalls kommun på vara per år:

  • Vid full effekt, 12 timmar per dygn, ca 1 500 kr/år
  • Vid full effekt, 4 timmar per dygn*, ca 1 000 kr/år

 

PRODUKTER I DETTA PROJEKT

Läs mer om produkten Phoenix 3

 

*resterande timmar står armaturerna i 5 watt viloläge