fbpx

Smart LED­-belysning på lokalgata

Gata & väg
I Marieberg utanför Örebro har man beslutat att använda vår Smart LED­-belysning på lokalgata. Här har Örebro kommun förbättrat gång- & cykelmöjligheterna vid Mobackavägen genom att förlägga gång- & cykelvägen parallellt med bilvägen. Genom detta så var tanken att belysa bilvägen samt gång- & cykelvägen från samma belysningsstolpar och på så sätt spara in stolpar och framdragning av el till två separata vägar. Som belysningslösning hade kommunen tänkt en traditionell belysningslöning med armaturer riktade dels mot bilvägen och dels mot gång- & cykelvägen.

Lösning

Till vår Smart LED™ Phoenix 6 det finns en mängd olika smarta optiska lösningar. I detta fall så används en speciell optik som från samma armatur kan belysa både bilvägen samt den gång- & cykelväg som löper parallellt bakom armaturen. Denna lösning passade kommunen väl då det blir dels en kostnads besparing men också en stor energibesparing.

Fördelen med denna Smart LED­-belysning på lokalgata är dels att Phoenix 6 är en energisnål armatur på endast 66 watt effekt (neutralvitt ljus, 4000 K) och dels så spar man in de armaturer som med en traditionell lösning skulle ha suttit på lägre höjd på stolpens baksida riktade mot gång- & cykelvägen. Dessutom så sparades det in på ytterligare ett antal armaturer då denna belysningslösning medförde att stolparna kunde placeras med hela 40 meters mellanrum med armaturerna på åtta meters höjd. Det vill säga behovet av anta belysningsstolpar kunde också minimeras.

Resultat

  • Antalet armaturer halverades (inga extra armaturer för gång- & cykelvägen behövdes)
  • Antalet belysningsstolpar kunder minimeras
  • Kravet på belysningsstyrka vägklass M4 uppnås på vägen
  • Endast 0,9 kW total installerad effekt

Miljö- och energibesparing

Genom att använda vår Smart LED­-belysning på lokalgata beräknas driftkostnaderna på denna del av Mobackavägen i Örebro kommun uppgå till:

  • Vid full effekt, 12 timmar per dygn, ca 4 050 kr/år

 

PRODUKTER I DETTA PROJEKT

Läs mer om produkten Phoenix 6