fbpx

HUMAN CENTRIC LIGHTNING

Genom ökad kunskap och teknik som ger oss möjligheter att styra ljuset efter vårt mänskliga behov myntades begreppet Human Centric Lighting (HCL) för cirka tio år sedan. Läs om Human Centric Lightning.

MÄNNISKAN & LJUSET

Ljuset är den mest kraftfulla mekanismen för att reglera människans dygnsrytm. Ljuset har förmågan att ge energi, att verka avslappnande samt öka den kognitiva prestandan och humöret. Läs om Människan & Ljuset.

smart led™

SMART LED™

Med vår Smart LED™-belysning kan du genom styrning och smarta produktegenskaper maximera din miljö- och energibesparing. Läs om Smart LED™

EU-direktiv

EU-DIREKTIV

Efter att ha reglerat bort glödlamporna på privat-marknaden så har EU tagit nästa steg genom att reglera även den professionella marknaden. Läs om EU-direktiv

Sveriges miljömål

SVERIGES MILJÖMÅL

I Sverige har vi ett eget miljömålssystem som skall leda oss fram till att nå de nödvändiga förändringarna som krävs för att få ett bättre klimat. Läs om Sveriges Miljömål

om LEDbelysning

OM LED-BELYSNING

I princip sänker man energiförbrukningen med 70 % eller mer med LED-belysning, jämfört med glödtrådsteknik eller kvicksilverlampor. Läs om LED-belysning