fbpx

Energibesparing ger energi till Anoras lagerpersonal

Industri, lager & logistik
Bygg- och fastighetskoncernen Kilenkrysset önskade, tillsammans med hyresgästen Anora, spara energi och samtidigt förbättra arbetsmiljön i den fastighet där Anora bedriver sin verksamhet. Kilenkrysset är mycket nöjda med tidigare belysningslösningar som MondeVerde har levererat till bland annat H&Ms lager i Eskilstuna. Man noterade att personalen i H&Ms lager är mycket belåtna med den förbättrade arbetsmiljön i lokalerna. Dessutom uppskattades det sätt MondeVerde genomförde bytet av armaturer genom att inte störa befintlig verksamhet alltför mycket.
Kilenkrysset har noterat att energiförbrukningen i tidigare installationer har minskat avsevärt och att man sparade mycket i installationskostnader då MondeVerde levererade armaturer färdiga för installation på skensystem. Anora fick möjligheten att besöka H&Ms lager för att titta närmare på installerad LED-belysning och kunde därefter tillsammans med Kilenkrysset fatta beslut om att använda MondeVerdes belysningslösning.

Lösning

Den nya belysningslösningen designades för > 300 lux i medelbelysningsstyrka (Emed) i alla ytor.

Belysningslösningen består av en mix av Smart LED™-armaturer, till exempel så valdes en mindre modell av Norte I i de lägre delarna av lokalerna med 5-6 meters takhöjd. Denna Smart LED™-armatur har ett stort ljusflöde på cirka 11 000 lumen. I de högre delarna av lokalerna valdes en större variant av Norte I med cirka 28 000 lumen. I ställagegångarna har armaturerna utrustats med inbyggd rörelsestyrning. Dessa är inställda till att dimra ner till 10% effekt efter 10 minuter från senast detekterad rörelse. Sensorinställningarna kan dessutom enkelt ändras med en fjärrkontroll från golvet.

Med en energieffektivitet på över 163 lumen/watt så är armaturerna riktiga ljusmaskiner som ger mer ljus per investerad krona än andra armaturer. Förutom energieffektivitet ger de även ett dagsljusliknande ljus på 5700 Kelvin i färgtemperatur. Detta dagsljusliknande ljus verkar uppiggande, förbättrar synbarheten och koncentrationen hos de som jobbar i lagret.

Armaturerna på lägre höjd har en optisk lösning som minimerar bländningen men som ger betydligt bättre ljusutbredning än traditionella lysrörsarmaturer. Det innebär att ljuset fördelas jämnt i lokalen och sprids även in till i ställagehyllorna. De armaturer som sitter på 12 meters höjd i höglagret har linser kring dioderna för att bättre kunna koncentrera ljuset mot golvet från högre höjder, men ändå avvägt så att hyllkanterna får tillräckligt med ljus.

Resultat

  • Synbarheten har förbättrats då det dagsljusvita ljuset gör att färger och rörelser lättare uppfattas av ögat.
  • Dagsljusliknande ljus med högre belysningsstyrka ökar piggheten och påverkar arbetsmiljön positivt.
  • Antalet armaturer minskades med 37% (från 887 till 556 stycken) trots en högre belysningsstyrka i lokalen.

Miljö- och energibesparing

Genom att använda en Smart LED™-belysning i lagret så beräknas besparingarna uppgå till:

  • Totalkostnaden (LCC) beräknas bli 41% lägre över en 10-års period.
  • Energibesparingen beräknas bli över 49% per år.

Besparingskalkyl förutsätter en normal nivå av elpriser. Vid höga nivåer av elpriser så ökar besparingen i kronor och avkastning av investering av armaturer sker under en kortare tid.

PRODUKTER I DETTA PROJEKT

Läs mer om produkterna här: -> Produkter.