fbpx

Energibesparing med LED hos Postnord

Industri, lager & logistik
Fastighetskoncernen Castellum önskade, tillsammans med hyresgästen PostNord att spara energi och samtidigt förbättra arbetsmiljön i den fastighet där PostNord bedriver sin verksamhet. Castellum är mycket nöjda med tidigare belysningslösningar som MondeVerde har levererat till bland annat DANX express lager i Sätra. Dessutom uppskattades det tillvägagångssätt MondeVerde genomförde bytet av armaturer genom att inte störa befintlig verksamhet alltför mycket

Lösning

Energibesparing med LED. Den nya belysningslösningen designades för > 300 lux i medelbelysningsstyrka (Emed) i alla ytor.

Belysningslösningen består av en mix av Smart LED™-armaturer, till exempel valdes en mindre modell av Norte I i de lägre delarna av lokalerna med 5-6 meters takhöjd. Denna Smart LED™-armatur har ett stort ljusflöde på cirka 18 000 lumen. I lokalen har armaturerna utrustats med inbyggd rörelsestyrning. Dessa är inställda till att dimra ner till 10% effekt efter 10 minuter från senast detekterad rörelse. Sensorinställningarna kan dessutom enkelt ändras med en fjärrkontroll från golvet.

Med en energieffektivitet på över 178 lumen/watt uppnår armaturerna energiklass C som ger mer ljus per investerad krona än andra armaturer. Förutom energieffektivitet ger de även ett dagsljusliknande ljus på 4000 Kelvin i färgtemperatur. Detta neutralvita ljus verkar uppiggande, förbättrar synbarheten och koncentrationen hos de som jobbar i lagret.

Armaturerna på lägre höjd har en optisk lösning som minimerar bländningen men som ger betydligt bättre ljusutbredning än traditionella lysrörsarmaturer. Det innebär att ljuset fördelas jämnt i lokalen och sprids även in till lastslussar. De armaturer som sitter på 6 meters höjd i höglagret har linser kring dioderna med 60 graders ljusöppning för att bättre kunna koncentrera ljuset mot golvet från högre höjder och klara bländningskraven på UGR<22.

Resultat

Jan-O Lövdahl på PostNord berättar att man tidigare jobbat mycket med att dammsanera lokalen och förbättrat dammstädning då man har trott att detta orsakade trötthet hos personalen. Nu när man fått en ny belysning med vitare ljus och högre ljusstyrka är personalen märkbart piggare. Leverantören till kaffemaskinerna hos PostNord kommenterade att kaffekonsumtionen gått ner avsevärt. En annan intressant effekt är att där ljuset dimrar ner ser PostNord att det just på den ytan finns en tillfällig plats för gods, vilket innebär lite hjälp med logistiken i lokalen.

  • Synbarheten har förbättrats då det dagsljusvita ljuset gör att färger och rörelser lättare uppfattas av ögat.
  • Dagsljusliknande ljus med högre belysningsstyrka har ökat piggheten och påverkat arbetsmiljön positivt.
  • Antalet armaturer minskades med 37% (från 304 till 125 stycken) trots en högre belysningsstyrka i lokalen.
  • Kaffekonsumtionen har minskat.

Miljö- och energibesparing

Genom att använda en Smart LED™-belysning i lagret så beräknas besparingarna uppgå till:

  • 76 % lägre energikostnader.
  • 76 % lägre koldioxidutsläpp.
  • Totalkostnaden (LCC) beräknas bli 67% lägre över en 10-års period.

PRODUKTER I DETTA PROJEKT

Läs mer om produkterna här -> Produkter