fbpx

Bättre arbetsmiljö hos DANX Express

Industri, lager & logistik
När fastighetskoncernen Castellum stod inför beslutet att uppgradera belysningen i DANX Express logistikcenter i Stockholm så ville man ha en energieffektiv och smart belysningslösning. Man ville även ha lite högre belysningsstyrka i lokalen. Man vill också ha en bättre arbetsmiljö hos DANX Express.
DANX Express bedriver en verksamhet som pågår i princip dygnet runt men periodvis så är det lite lugnare i lokalen. En smart belysningslösning som kan spara energi när ingen är närvarande i lokalen var därför önskvärd. Den gamla belysningen bestod av lysrörsarmatur bestyckade med 2×58 watts lysrör och armaturerna var uttjänta.

Lösning

Den nya belysningslösningen designades för > 300 lux i medelbelysningsstyrka (Emed) i alla ytor.

Den nya lösningen består av SmartROD 80. Armaturerna har utrustats med inbyggd kombinerad ljus- och rörelsestyrning. Dessa är inställda till att dimra ner till 10 % effekt efter 10 minuter från senast detekterad rörelse för att sedan släcka 30 minuter senare. Sensorinställningarna kan enkelt ändras med en fjärrkontroll från golvet.

Med en energieffektivitet på över 165 lumen/watt så är armaturerna riktiga ljusmaskiner som ger mer ljus per investerad krona än andra armaturer. Förutom energieffektivietet så ger de även ett dagsljusliknande ljus på 5300 Kelvin i färgtemperatur. Detta dagsljusliknande ljus verkar uppiggande, förbättrar synbarheten och koncentrationen hos de som jobbar i lagret.

Resultat

  • Synbarheten har förbättrats då det dagsljusvita ljuset gör att färger och rörelser lättare uppfattas av ögat.
  • Dagsljusliknande ljus med högre belysningsstyrka ökar piggheten och påverkar arbetsmiljön positivt.
  • Antalet armaturer minskades med över 48 % (från 318 till 165) trots en högre belysningsstyrka i lokalen.
  • Bättre arbetsmiljö hos DANX Express

Miljö- och energibesparing

Genom att använda en Smart LED™-belysning i lagret så beräknas besparingarna uppgå till:

  • Totalkostnaden (LCC) beräknas bli 69 % lägre över en 10-års period
  • Energibesparingen beräknas bli över 82 %
  • Totalt installerad effekt minskade med 64%

PRODUKTER I DETTA PROJEKT

Läs mer om produkterna här: -> Produkter.