fbpx

Försäljnings- och leveransvillkor

MondeVerde följer leveransbestämmelser enligt Alem 09, utarbetade av Elektriska Installatörsorganisationen, EIO och Sveriges Elgrossister, SEG, med tillägg enligt nedan:

Säljarens ansvar för fel

MondeVerde behandlar endast reklamation från köpande kund/avtalspart, ej från efterföljande handels/brukarled. Vid reklamation skall reklamationsblankett framtagen av EIO och SEG användas. Denna ligger som ett underlag för att inhämta ett särskilt reklamationsnummer från MondeVerde AB. Dokumentation om upphandling, orderbekräftelse eller faktura från inköpet skall bifogas blanketten av kunden.

Kunden gör samtliga reklamationer i samarbete med MondeVerde AB, samarbete måste ske i samtliga fall. Reklamation skall godkännas av MondeVerde AB.

För att kunna godkänna reklamation vid förlängd ansvarstid skall reklamationsblanketten i tillämpliga fall åtföljas av serviceprotokoll för service enligt nedan, för hela drifttiden.

Annullering

Vi godkänner inte annullering av order för kundunika produkter eller produkter som vi normalt inte lagerhåller. Om tillverkningen av en produkt har startat är annullering av order ej möjlig.

Frakt

MondeVerde levererar ex works inom Sverige (INCOTERMS).

Lagerkostnad

Då kund fördröjer leverans debiteras 2 % av orderns nettovärde per vecka, dock maximalt 10 % av orderns nettovärde.

Vite

Eventuella krav på vite av fördröjd leverans från MondeVerde AB måste förtydligas och skrivas på av båda parter vid order för att godkännas.

 

Alem 09

Läs mer om allmänna leveransbestämmelser avseende elektrisk materiel för leverans och användning i Sverige här.

Reklamation

Vid reklamation skall reklamationsblankett framtagen av Elektriska Installatörsorganisationen och Sveriges Elgrossister användas. Ladda ner blankett här.