fbpx

Smart LED-belysning garage

Med Smart LED™-belysning i garaget kan ljuset sättas i viloläge (låg effekt) när ingen är i närheten. När sensorerna detekterar närvaro ökar ljuset omedelbart till full effekt. På detta sätt kan du sänka energikostnaden rejält utan att göra avkall på en säker och trygg vistelsemiljö.

I många parkeringsgarage och på öppna parkeringar rör sig människor kanske endast några timmar under dygnet och det är endast då armaturerna behöver verka på full effekt. Med denna lösning sparas maximalt med energi utan att människor behöver gå ned i ett helt nedsläckt och mörkt garage.

Vad ska jag tänka på vid val av garagebelysning?

I parkeringsgarage, på parkeringar och andra ytor som behöver lysas upp är det sällan rörelse under dygnets alla timmar. Du bör därför tänka på att det ska finnas bra belysning när någon är i rörelse i området och att det finns säkerhetsljus även när ingen är där.

Detta löser du genom att använda energisnåla, smarta och dimbara LED-armaturer som lyser svagt då ingen är där och sedan tänds upp vid rörelsedetektering. Kom ihåg att du med rätt belysning skapar en säker miljö, samtidigt som du sparar energi.

 

Våra referenser

 

Newsec installerade LED-belysning med hög energieffektivitet och smarta funktioner i ett av företagets många garage. Armaturen har en hög kapslingsklass för att slippa nedsmutsade ljuskällor och kupor med försämrat ljusutbyte.

Rätt belysning i garaget?

MondeVerde erbjuder ett urval av olika armaturer som passar i parkeringsgarage. Med eller utan inbyggda rörelsesensorer och som är dimbara i ett antal olika storlekar. Dessutom erbjuder vi ett urval av armaturer med dagsljusliknande ljus som är lite vitare och medför bättre synbarhet, vilket bidrar till ökad trygghetskänsla. Detta bidrar till att parkeringsgaragen ofta känns mycket fräschare och ljusare.

För en trygg vistelsemiljö i garaget rekommenderar vi en belysningsstyrning med sensorer som dimrar ned när ingen är i garaget. Det vill säga det aldrig blir helt mörkt. Armaturerna kan zon-indelas för maximal energibesparing. Armaturerna kan även ha integrerad sensor, vilket också har stora fördelar i många typer av parkeringsgarage.

Eftersom armaturerna har en hög kapslingsklass (IP65 eller mer) klarar de av den yttre påverkan som krävs i smutsiga miljöer såsom garage, industri och lagerlokaler. Det innebär att armaturen lyser längre och klarare, och har ett lägre krav på underhåll. Därtill kan de lättare rengöras med vattenspolning.

Genom att installera vår smarta belysning i garage har vi åstadkommit fantastiska resultat, som våra kunder i början av processen inte trodde var möjligt. Inte bara genom att skapa en bättre och säkrare tillvaro med en förbättrad belysning, utan även genom att drastiskt lyckas få ned energiförbrukningen och koldioxidutsläppet samtidigt som kostnaden har mer än halverats över tio år.

Läs mer om hur vi hjälpte fastighetsbolaget Wallenstam göra en energibesparing på hela 90 procent >

Wallenstams garage är väl upplyst även i uppfart med armatur med dagsljusvit färgtemperatur som ökar synbarheten och därmed skapa en tryggare vistelsemiljö i garaget.

Vilka LED-armaturer ska jag välja?

Vi har ett stort urval av olika LED-armaturmodeller för inomhus- och utomhusbruk, i syfte att kunna erbjuda den mest optimala lösningen. Alla våra armaturer är så kallade Smart LED™. Det innebär att de kan energistyras (dimras och släckas/tändas) utifrån rörelse, ljus och tid. Vi har dessutom ett stort urval av rörelse- och ljusdetektorer för styrning av belysning i exempelvis garage.

Lämpliga produkter för inomhus- och utomhusbruk kan du hitta på produktsidan >

Exempel på LED-armatur som lämpar sig i stora lokaler som industrilokaler och garage där en kostnadseffektiv och energisnål allmänbelysning önskas.

Vi gör ditt beslut av garagebelysning enklare

Vi hjälper dig med belysningen genom att gå igenom behovet av belysningsstyrka till ditt garage, samt vilken färgtemperatur ljuset bör ha. Vi ger värdefulla råd om vilken armatur som passar var och hur du kan sänka dina energikostnader ännu mer med Smart LED™-belysning och belysningsstyrning.

Vi tar fram ett komplett förslag innehållande ljusberäkningar, besparingskalkyler, livscykelkalkyler samt kostnadsförslag inklusive nedmontering av gamla armaturer och montagekostnader för nya armaturer om så önskas. Vi går igenom all information vi lämnar, för att du ska kunna kunna fatta rätt beslut om belysning. Läs mer om hur du enkelt kan komma i kontakt med oss med en intresseförfrågan: https://mondeverde.se/bestall/

 

Kontakt

Har du frågor, vänligen kontakta vår försäljningschef

Magnus Karlsson

Telefon: 079-0743365

E-post: magnus.karlsson@mondeverde.se

Vanliga frågor om garagebelysning


Vilken belysning i garage?
För en trygg vistelsemiljö i parkeringsgaraget rekommenderar vi LED-armaturer som kompletteras med någon form av rörelseaktivering, som dimrar ned belysningen. En lösning som ser till att garaget aldrig är helt släckt, samtidigt som det sparar energi.

Hur mycket ljus i garage?
Vi använder oss av svensk standard 12464 – belysning inomhus. Där finns rekommendationer specificerat på belysningsstyrkor i parkeringsgarage. Till exempel rekommenderas högre belysningsstyrka vid in- och utfartsramper, medan 75 lux rekommenderas vid golvnivå i garaget. Dessutom rekommenderas en hög vertikal belysningsstyrka som ökar förmågan att känna igen människors ansikte och ökar därför känslan av säkerhet.

Hur många lysrör i garage?
Både utifrån ett kostnads- och miljöperspektiv rekommenderar vi LED-lampor framför lysrör när det kommer till garagebelysning.

Vad är DALI system??
DALI är en förkortning av engelskans “Digital Adressable Lighting Interface” och är ett standardiserat digitalt protokoll för ljusstyrning. DALI används oftast för att kunna dimra LED-lampor.

PRODUKTKATEGORIER

Våra energieffektiva produkter lyser upp både inomhus- och utomhusmiljöer

Inomhusbelysning

Inomhusbelysning

Vi har ett brett urval av smarta LED-produkter för inomhusbelysning

Utomhusbelysning

Utomhusbelysning

Med våra LED-armaturer för utomhusbelysning kan du minska din energiförbrukning

Belysningsstyrning

Belysningsstyrning

Maximera din energibesparing med våra produkter för energistyrning