fbpx

Bostadsrättsförening investerar i LED

Garagebelysning
En bostadsrättförening på Brännkyrkogatan i Stockholm var i behov av ny belysningslösning i fastighetens förråd, garage och lastkaj. Föreningen med privata bostäder hyr även ut lokaler till kommersiella hyresgäster. Fastighetens allmänutrymmen hade en befintlig belysning med gamla och uttjänta lysrörsarmaturer. Viktiga egenskaper för nya armaturer var högre energieffektivitet och smarta funktioner.

Lösning

I garaget installerades Smart LED™-armaturen Stone Classic som lämpar sig i stora lokaler som industrilokaler och garage där en kostnadseffektiv och energisnål allmänbelysning önskas. Armaturen har en hög kapslingsklass, lång livslängd och är överkopplingsbar.

Kunden valde att ha dimbara armaturer som har utrustats med inbyggd ljus- och rörelsesensor. Vilket innebär att belysningen dimrar ner i garaget till en lägre ljusnivå vid tillfälle då ingen uppehåller sig i området. Efterlystider, dimringsnivåer, efterlystid på dimringsläge med mera är fullt konfigurerbara och ändras enkelt med en fjärrkontroll utan att öppna upp eller ta isär armaturen.

Fern Classic LED-armatur är en LED-variant av en klassisk lysrörsarmatur och är det energismarta valet där en enkel allmänbelysning önskas. I detta fall installerades armaturen i fastighetens förråd och korridorer. Även här dimras ljuset ner till en lägre nivå innan armaturerna helt släcks ner.

Resultat

  • Installerad effekt halverades vilket ger en energibesparing på cirka 50 %.
  • Synbarheten har förbättrats då det dagsljusvita ljuset gör att färger och rörelser lättare uppfattas av ögat.

PRODUKTER I DETTA PROJEKT

Läs mer om produkten Fern och Stone