fbpx

Vanadisgaraget i centrala Stockholm

Garagebelysning
Greenpark har, som namnet antyder, ett mål att skapa grönare och miljövänligare parkeringsmiljöer i sina parkeringsgarage. Nu har Vanadisgaraget i centrala Stockholm blivit energisnålare men samtidigt också blivit trevligare och ljusare.
I parkeringsgaraget bestod den gamla belysningen av delvis trasiga och nedsmutsade lysrörsarmaturer med 2×36 watt ljuskällor. Förutom att armaturen skulle vara energieffektiv så ville man även att det skulle vara en robust armatur med minimalt underhåll. Viktiga egenskaper för en ny armatur var därför en högre kapslingsklass för att slippa nedsmutsade ljuskällor och kupor med försämrat ljusutbyte.

Lösning

I Vanadisgaraget i centrala Stockholm valde vi att använda vår Smart LED™ LumiROD 414 Eco. Denna armatur är en ljusmaskin med över 140 lumen per watt. En dagsljusvit variant med 5300 Kelvin i färgtemperatur valdes för att öka synbarheten i garaget.

Armaturen är även fullt dimbar mellan 0-100 %. Armaturen kan utrustas med inbyggd ljus- och rörelsesensor eller så kan den styras/dimras med DALI eller 10VDC rörelsesensorer. Armaturen ansluts i detta garage till det existerande styrsystemet med DALI-styrning. Detta system dimrar ner hela garaget till en lägre ljusnivå vid tillfälle då ingen upphåller sig i garaget.

Vid rörelsedetektering så tänds de upp till 36 watt (full effekt).

LumiROD 414 Eco har en hög kapslingsklass (IP66) med en slät ovansida som därför lämpar sig väl för parkeringsgarage eller andra smutsiga miljöer. Det betyder att armaturen lyser längre och klarare med mindre krav på underhåll. Armaturen har också en betydligt bättre ljusutbredning och högre ljusflöde än traditionella lysrörsarmaturer.

Resultat

  • 169 lysrörsarmaturer ersätts med 123 st LED-armaturer, det vill säga 27 % färre armaturer.
  • Medelbelysningsstyrkan ökade från ca 17 lux till ca 75 lux
  • Synbarheten har förbättrats då det dagsljusvita ljuset gör att färger och rörelser lättare uppfattas av ögat

Miljö- och energibesparing

Genom att använda en smart LED-belysning i Vanadisgaraget så beräknas besparingen för Greenpark uppgå till:

  • Kostnaden för energi beräknas bli 69 % lägre (ca 36 000 kr/år).
  • 69 % lägre koldioxidutsläpp (10 ton/år i besparing)
  • Totalkostnaden över en 10-års period beräknas bli 43 % lägre, eller ca 488 000 kr lägre jämfört med att behålla nuvarande belysning.

 

PRODUKTER I DETTA PROJEKT

Läs mer om produkten LumiROD 414 Eco