fbpx

Brage-garaget i Borlänge

Garagebelysning
Masmästaren är Dalarnas största privata hyresvärd och äger 1 708 bostadslägenheter och 436 lokaler, totalt ca 248 000 kvm i främst Falun och Borlänge men har även bestånd i Västerås och Uppsala.
I Brage-garaget i Borlänge bestod den gamla belysningen av delvis trasiga och nedsmutsade lysrörsarmaturer med 2×36 watt ljuskällor. Viktiga egenskaper för en ny armatur var därför en högre energieffektiv armatur med smarta funktioner och hög kapslingsklass för att slippa nedsmutsade ljuskällor och kupor med försämrat ljusutbyte.

Lösning

I garaget rekommenderade vi att använda vår Smart LED™ LumiROD 414. Denna armatur är en ljusmaskin som nu uppgraderats till nästan 170 lumen per watt, det vill säga den ligger i topp när det gäller hur mycket ljus man får ut per uttagen watt. En dagsljusvit variant med 5300 Kelvin i färgtemperatur valdes för att öka synbarheten i garaget.

Armaturen är även fullt dimbar mellan 0-100 %. Armaturen utrustades med inbyggd ljus- och rörelsesensor. Denna lösning dimrar ner hela garaget till en lägre ljusnivå vid tillfälle då ingen upphåller sig i garaget. Efterlystider, dimringsnivåer, efterlystid på dimringsläge mm är fullt konfigurerbara och ändras enkelt med en fjärrkontroll utan att öppna upp eller ta isär armaturen.

LumiROD 414 har en hög kapslingsklass (IP66) med en slät ovansida som därför lämpar sig väl för parkeringsgarage eller andra smutsiga miljöer. Det betyder att armaturen lyser längre och klarare med mindre krav på underhåll. Armaturen har också en betydligt bättre ljusutbredning och högre ljusflöde än traditionella lysrörsarmaturer.

Resultat

  • 83 lysrörsarmaturer ersätts med 63 st LED-armaturer, det vill säga 28 % färre armaturer.
  • Medelbelysningsstyrkan ökade från ca 70 lux till ca 120 lux.
  • Synbarheten har förbättrats då det dagsljusvita ljuset gör att färger och rörelser lättare uppfattas av ögat.

Miljö- och energibesparing

Genom att använda en smart LED-belysning i Brage-garaget så beräknas besparingen för Masmästaren uppgå till:

  • Kostnaden för energi beräknas bli 70 % lägre (ca 21 000 kr/år).
  • Totalkostnaden (LCC) över en 10-års period beräknas bli 61 % lägre, eller ca 446 000 kr lägre jämfört med att behålla nuvarande belysning.

 

PRODUKTER I DETTA PROJEKT

Läs mer om produkten LumiROD 414 Eco