fbpx

Castellum valde Smart LED-belysning i sitt parkeringsgarage

Garagebelysning
I parkeringsgaraget vid Djupdalsvägen i Sollentuna bestod den gamla belysningen av 178 stycken delvis trasiga och nedsmutsade lysrörsarmaturer med 2×36 watt ljuskällor. Viktiga egenskaper för en ny armatur var därför en mer energieffektiv armatur med smarta funktioner och hög kapslingsklass för att slippa nedsmutsade ljuskällor och kupor med försämrat ljusutbyte.
Castellum vill skapa långsiktiga lösningar ur såväl ekonomiska, ekologiska som sociala perspektiv. Som långsiktig aktör och samhällsbyggare är det en självklarhet att bidra till utvecklingen av det hållbara samhället. För att framtidssäkra Castellums portfölj ska byggnader energieffektiviseras, livscykelperspektiv ska beaktas vid investeringar, ansvar tas för naturresurser och biologisk mångfald, andelen förnybar energi öka och verksamheten anpassas till klimatförändringarna.

Lösning

Castellum valde Smart LED-belysning i sitt parkeringsgarage, valet föll på vår Smart LED™ LumiROD 414 armatur. Denna armatur är en ”ljusmaskin” som nu uppgraderats till en energieffektivitet på 170 lumen per watt, det vill säga den ligger i topp när det gäller hur mycket ljus man får ut per uttagen watt. En dagsljusvit variant med 5300 Kelvin i färgtemperatur valdes för att öka synbarheten och den upplevda tryggheten i garaget.

Armaturen är även fullt dimbar mellan 0-100 %. Armaturen utrustades här med inbyggd ljus- och rörelsesensor. Denna lösning dimrar ner hela garaget till en lägre ljusnivå vid tillfälle då ingen upphåller sig i garaget. Efterlystider, dimringsnivåer, efterlystid på dimringsläge mm är fullt konfigurerbara och ändras enkelt med en fjärrkontroll utan att man behöver öppna upp eller ta isär armaturen.

LumiROD 414 har en hög kapslingsklass (IP66) med en slät ovansida som därför lämpar sig väl för parkeringsgarage eller andra smutsiga miljöer. Det betyder att armaturen lyser längre och klarare med mindre krav på underhåll. Armaturen har också en betydligt bättre ljusutbredning och högre ljusflöde än traditionella lysrörsarmaturer.

Resultat

  • 178 lysrörsarmaturer ersätts med 105 stycken LED-armaturer, det vill säga 41 % färre armaturer.
  • Medelbelysningsstyrkan beräknas öka i många delar av garaget.
  • Synbarheten har förbättrats då det dagsljusvita ljuset gör att färger och rörelser lättare uppfattas av ögat.

Miljö- och energibesparing

Genom att använda en smart LED-belysning i parkeringsgaraget så beräknas:

  • Kostnaden för energi bli 91 % lägre (ca 36 000 kr/år).
  • Totalkostnaden (LCC) över en 10-års period beräknas bli 44 % lägre, eller ca 313 000 kr lägre jämfört med att behålla nuvarande belysning.

 

PRODUKTER I DETTA PROJEKT

Läs mer om produkten LumiROD 414 Eco