fbpx

Hållbar LED-belysningslösning i Solna Port

Garagebelysning
Fastpartner äger kontorsfastigheten Solna Port som är cirka 41 000 m2 stor och där största delen är kontor men inrymmer även en restaurang, ett gym, lager- och konferensytor samt garageplatser. Det finns 625 garageplatser fördelade på två våningsplan. För att framtidssäkra en hållbar belysningslösning och samtidigt göra energibesparingar valde Fastpartner att byta ut de gamla kvicksilverlysrören som från 2023 kommer att fasas ut från EU-marknaden. Från att ha en gul bristfällig belysning har man nu en mycket god belysning som ger ett bättre ljus.

Lösning

Som ny belysningslösningen för de båda parkeringsgaragen installerades vår Smart LED™-armatur Stone Classic som lämpar sig i stora lokaler som industrilokaler och garage där en kostnadseffektiv och energisnål allmänbelysning önskas. Armaturen har en hög kapslingsklass, lång livslängd och är överkopplingsbar.

Denna armatur är en kompakt liten armatur med högt ljusflöde med 6200 lumen och en dagsljusvit färgtemperatur med 5700 Kelvin som ökar synbarheten och därmed skapa en tryggare vistelsemiljö i garaget.
Det betyder att armaturen lyser längre och klarare med mindre krav på underhåll.

Kunden valde att ha dimbara armaturer som har utrustats med inbyggd ljus- och rörelsesensor vilket innebär att belysningen dimrar ner i garaget till en lägre ljusnivå vid tillfälle då ingen uppehåller sig i området. Efterlystider, dimringsnivåer, efterlystid på dimringsläge med mera är fullt konfigurerbara och ändras enkelt med en fjärrkontroll utan att öppna upp eller ta isär armaturen.

 

Resultat

  • En modern belysningslösning som är hållbar och ger energibesparing.
  • Bättre ljuskvalité trots lägre antal installerade armaturer.
  • Ökad trygghet då ett urval av armaturerna ligger kvar i neddimrat läge så det aldrig är helt nedsläckt i garaget.
  • Synbarheten har förbättrats då det dagsljusvita ljuset gör att färger och rörelser lättare uppfattas av ögat.

Miljö- och energibesparing

Genom att använda en Smart LED™-belysning i garagen beräknas besparingarna uppgå till:

  • 43% lägre energiförbrukning
  • 43% lägre koldioxidutsläpp
  • Totalkostnaden (LCC) beräknas bli 42% lägre över en 10-års period.

PRODUKTER I DETTA PROJEKT

Läs mer om  våra produkter här