fbpx

Kontorsbelysning

För oss som individer, för svenska företag och för samhället i stort finns mycket att vinna på att ha rätt belysning där vi spenderar majoriteten av vår tid. Oavsett om det är på jobbet, i skolan eller i offentliga miljöer. När arbetslivet och många fritidsaktiviteter flyttar in, är det extra viktigt att vi också fyller på med rätt typ av ljus.

Genom att låta dagsljusbelysning inomhus komplettera det naturliga ljuset, kan vi bibehålla ett härligare och hälsosammare liv, där piggheten får vinna över tröttheten. Både när vår moderna livsstil håller oss inomhus och särskilt här i Sverige under våra långa vintrar.

Den samlade forskningen visar att hälsofördelarna är enorma och att rätt ljus verkligen bidrar till en bättre hälsa, ett ökat välmående och till att vi får mer gjort under dagen.

Vilka krav kan man ställa på kontorsbelysning?

Ett attraktivt kontor med en väl planerad kontorsbelysning är en stor konkurrensfördel. Idag vet vi att ljuset har stor påverkan på hur vi mår, hur väl vi återhämtar oss och hur bra vi sover under natten. Ljuset reglerar vår dygnsrytm och aktiverar vår koncentration, så att vi kan ta till oss ny information och kunskap, samt talar om för oss när det dags att varva ner.

En väl planerad kontorsbelysning ska därför ha uppiggande och koncentrationsstödjande ljus på ytor där fokuserat arbete planeras. Det måste också finnas platser och belysning som stödjer återhämtning och vila.

Att vi exponeras för dagsljus i tillräckligt omfattning är lika viktigt för vårt välmående som att vi motionerar. Vi är helt enkelt gjorda för att fungera som bäst när det är ljust, då dagsljuset har en uppiggande effekt rent biologiskt på oss människor.

Miljöer som upplevs som hemtrevliga eller ombonade gör att vi lättare kommer ned i varv. Se till att belysningen är dämpad och varm, att det finns inslag av växter och naturmaterial, att det är tyst och lugnt samt att ha ett rum som är fritt från skärmar och teknik.

MondeVerdes belysningslösningar ger inte bara ett uppiggande ljus för arbetsplatsen. Självklart så designas de även för att uppfylla eller överträffa alla visuella krav på belysning. Tillsammans med Kungsleden hade vi möjlighet och inspirera och leverera all belysning till nya kontoret i Kista. Välkommen att titta in hos Kungsleden!

TILL KONTORSREFERENSER

 

 

Vad finns det för lagar och rekommendationer kring ljus och belysning?

Läs Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ljus och belysning. Ljuskultur ger även ut en publikation som heter Ljus & Rum som är en planeringsguide för belysning inomhus. Den bygger på den europeiska standarden SS-12464 – Belysning inomhus.

Hur ljuset påverkar oss på arbetet

Bra kontorsbelysning är en dold resurs på många svenska företag. Den är dold för att belysningen ofta är ett alltför underskattat hjälpmedel som kan bidra till både bättre produktivitet, lägre sjukfrånvaro och högre kvalitet.

Det flimrar flitigt från många lysrör i Sverige, med ett onödigt mörkt och gulaktigt ljus på våra arbetsplatser. Anledningen är gammal teknik som borde ha bytts ut för länge sedan. Redan i början av 90-talet fanns flimmerfria lysrörsarmaturer tillgängliga på marknaden. Ändå är kontorsbelysningen på en väldigt stor del av landets arbetsplatser fortfarande omodern enligt Energimyndighetens rapporter.

Förutom gamla och dåliga ljuskällor, bidrar förtätning av bebyggelse, mindre fönster för att spara energi och bristen på kontorsytor i centrala delar till ännu mindre tillgång till dagsljus på jobbet. Att byta gammal kontorsbelysning till modern teknik handlar inte bara om att få ned elräkningarna. Vinsterna är mycket större än så. Arbetsplatsens kontorsbelysning påverkar även hur vi människor mår och presterar.

Fördelar med rätt kontorsbelysning

Tänk om alla kunde få arbeta i en miljö som bidrar till bättre hälsa och ökat välmående. En hälsosam plats som gör att vi både fungerar och presterar bättre, samtidigt som det förhoppningsvis också kan inspirera till en hälsosammare fritid.

För den enkla sanningen är ju att vi behöver en koppling till naturen, inte bara för att överleva, utan för att trivas och må bra. En bra belysning med korrekt ljus är det första och enklaste steget mot att skapa en attraktiv helhet som främjar både prestation och välmående.

Dessutom kommer ett mer attraktivt kontor med en bra kontorsbelysning innebära en konkurrensfördel, oavsett om du är fastighetsägare, arbetsgivare, utbildningsansvarig, HR-chef eller hyresvärd. Den hälsosamma arbetsplatsen är också är den vi är mest lockande att återvända till.

Det hälsosamma kontoret inspireras därför av naturen, då den naturliga dygnsrytm blir vårt sätt att ta hand om den stress och trötthet som många känner igen sig i. Tillsammans med våra samarbetspartners hjälper vi dig att skapa en trivsammare och härligare arbetsplats, inte bara när det kommer till belysning.

Det hälsosamma kontoret består av några viktiga komponenter:

  • Rätt belysning för hälsa och arbete
  • Inslag av växter och naturliga miljöer
  • Möjlighet att hitta mental återhämtning
  • Tillgång till god och näringsriktig mat
  • Tillgång till fysisk aktivitet

Dessa delar behöver samverka för att skapa en helhet som är större än de enskilda delarna och kan implementeras, helt eller delvis, för att underlätta övergången till en arbetsplats där välmående och prestation verkligen prioriteras. Dessutom är de en del av well-building standarden för certifiering av byggnader, där människans välbefinnande sätts i första rummet.

Att tänka på vid planering av belysning på kontor:

1. Belysningsstyrka för pigghet och välmående

I det som kan rubriceras som arbetsytor eller arbetsplatser på kontoret, bör 75% av dem ha 250 equivalent melanopic lux 1,2 meter över golvet riktat mot personens arbetsposition vid arbetsplatsen. Detta ska uppnås mellan klockan 09:00 och 13:00 varje dag och kan bestå av dagsljus eller elektriskt ljus, alternativt en kombination av dessa.

2. Tillräcklig belysningsstyrka för utförande av arbetsuppgifter

I det som kan rubriceras som arbetsytor eller arbetsplatser på kontoret, bör man ha 500 lux medelbelysningsstyrka på arbetsytorna. Ljuset bör vara dimbart, för att kunna anpassas till varierande aktiviteter och ska ha ett jämnhetsvärde på 0,6. Dessutom bör rekommendationer i SS 12464 uppfyllas.

3. Bländning

Skillnader i ljushet i rummet (luminansförhållandet) bör inte överstiga 20:1, vilket räknas som hög risk för bländning. Om luminansförhållandet är över än 5:1, råder fortfarande risk för bländning.

4. Placeringen av armaturer

Det är viktigt att den sortens armaturer som används gör att själva ljuskällan avskärmas och att de är väl avbländade. Om armaturen är nedpendlad kan den ge både direkt och indirekt belysning, vilket bidrar till minskad risk för bländning och ökad jämnhet i rummets olika ytor.

5. Färgtemperatur och färgåtergivning

Färgtemperaturen mäts i Kelvin (K) och ju högre värde, desto kallare (blåaktigare) är ljuset. Det är bra om ljuset går att variera över dagen, med ungefär 5000-6000 K på morgonen/förmiddagen och 3000-4000 K på eftermiddagen/kvällen. Färgåtergivningen och kvaliteten på ljusspektrumet bör vara så bra som möjligt – minst ett CRI/Ra på 80, men gärna över 90. En armatur med så kallat fullspektrum (CRI/Ra>98) har nästan samma kvalitet som solljus och är den bästa för både vakenhet, kreativitet samt färgåtergivning.

6. Flimmer eller temporala ljusmodulationer

Ljuset bör vara helt fritt från flimmer (temporala ljusmodulationer). En vanlig dimningsteknik som kallas PWM (pulse width modulation) går ut på att medvetet modulera ljuset. Detta kan då göras vid olika frekvenser. Om PWM ska användas, måste frekvensen vara hög nog för att undvika visuellt och icke-visuellt flimmer och besvär därav. Frekvensen bör ligga på minst 1200 Hz, men ju högre desto bättre. Idag är det vanligt med armaturer med PWM-frekvenser på 100-500H. Även om modulationerna inte detekteras visuellt, kan de registreras av hjärnan som då behöver filtrera bort detta stimuli, vilket kan generera huvudvärk. Vi erbjuder modulationsfria dimbara drivdon utan PWM.

Tid för återhämtning

Dagsljusliknande belysning inomhus är viktigt för vår koncentrationsförmåga, prestation och vårt välbefinnande. Men också för vår återhämtning, då korrekt belysning hjälper oss att koppla av.

Att arbeta fokuserat ställer väldigt höga krav och vi klarar inte mycket mer än 1,5–2 timmar åt gången av avancerade eller mycket kreativa arbetsuppgifter. Därefter kan man se en tydlig nedgång i både hur produktiva vi är, och hur kreativa lösningar vi kan bidra med, när det blir för många timmar i sträck.

Så, för att optimera vår prestation under dagen behöver vi också återhämtning. Återhämtning är en förutsättning för att vi ska kunna prestera över tid, och ändå har vi så lite av det i vår moderna värld. Att bygga in funktioner som underlättar pauser, vila och rekreation är också en viktig del som bidrar till folkhälsan.

En plats för avkoppling

Miljöer som upplevs som hemtrevliga eller ombonade gör att vi lättare kommer ned i varv. Se till att belysningen är dämpad och varm, att det finns inslag av växter och naturmaterial, att det är tyst och lugnt samt att ha ett rum som är fritt från skärmar och teknik.

AllAkustik Underbara Tak har inrett ett avslappnade kontor med en skön design där modern designbelysning är integrerad med en bra basbelysning som ger en god arbetsmiljö.

Vi gör ditt beslut enklare

Vi hjälper dig och går tillsammans med dig igenom behovet av belysningsstyrka, armaturer, armaturplaceringar, belysningsstyrning samt vilken färgtemperatur och färgåtergivning (spektrumkvalitet) ljuset bör ha.

Vi ger dig värdefulla råd om vilken armatur som passar var och hur du kan spara ännu mer energi med så kallad Smart LED energistyrning. Därefter tar vi fram ljusberäkningar, kostnadskalkyler och allt du behöver för att kunna fatta rätt beslut.

Lämpliga produkter för kontor

Vi erbjuder ett stort utbud av olika LED-armaturmodeller för både inomhus- och utomhusbruk i syfte att kunna erbjuda den optimala lösningen. De flesta av våra armaturer för kontor och arbetsplatser är så kallade Smart LED™-produkter och kan dessutom energistyras (dimras och släckas/tändas) utifrån rörelse, ljus och tid.

Vi har dessutom ett stort urval av rörelse- och ljusdetektorer för styrning av belysning. Lämpliga produkter för inomhus- och utomhusbruk hittar du på sidan om produkter.

Kontakta oss för en kostnadsfri ljusrådgivning

Tillsammans med dig går vi igenom den befintliga kontorsbelysningen och tar fram ett förslag på den mest fördelaktiga kombinationen av armaturer och belysningslösningar.

Dessutom bistår vi med råd, information, ljusdesign och projektering för alla typer av nya projekt, lokaler och kontor – från planering till genomförande. Ett axplock av alla våra produkter från vårt sortiment finns här på vår webbplats. Kontakta oss om du vill ha rådgivning och förslag på produkter som passar just dina behov. Kontakta oss ›

LÄS MER ELLER LADDA NER VÅR KONTORSBROSCHYR HÄR

 

Kontakt

Har du frågor, kontakta Ulf eller vårt säljteam här

Ulf Gustafsson

Telefon: 0733-223658

E-post: ulf.gustafsson@mondeverde.se

Vanliga frågor om dagsljusbelysning


Hur ska belysningen vara på en arbetsplats?
Planera belysningen på arbetsplatsen, så att det är tillräckligt med lampor och ljus på rätt ställe. Undvik bländande ljus och se till att ha ett jämnt ljus på arbetsytan. Undvik att ha för stora kontraster mellan arbetsytan och omgivningen.

Hur många Kelvin ska man ha på kontor?
Belysning från lampor för ett hemmakontor eller arbetsrum rekommenderas vara minst
4 000 Kelvin.

Hur många lux ska man ha på kontor?
Dagens riktlinjer säger att det ska vara minst 500 lux i den direkta ytan där man jobbar. 300 lux i omgivningen runt själva arbetsplatsen, och 100 lux i kontorets omgivning. Kraven kan dock se annorlunda ut i fikarummet eller andra delar av kontoret beroende på vad det används för.