fbpx

Bra skolbelysning uppmuntrar till goda studieresultat

Skolan är den plats dit barn och ungdomar går varje dag, för att lära sig och ta in så mycket information som möjligt. Ändå har det visat sig att skolbelysningen på många håll är undermålig.

Detta trots att forskning idag tydligt visar att en välplanerad skolbelysning ökar inlärningsförmågan radikalt. Precis som på våra arbetsplatser, finns det stora hälsovinster i att byta ut en föråldrade belysningsteknik mot nya lösningar.

Ljusets påverkan på hur människan mår

Idag vet vi med säkerhet att ljuset har en stor påverkan på hur vi mår, hur vår kropp återhämtar sig och hur vi sover om nätterna. Ljuset reglerar vår dygnsrytm och aktiverar vår koncentration. så att vi kan ta till oss ny information och kunskap, samt talar om för oss när det dags att varva ned.

Att vi exponeras för tillräckliga mängder av dagsljus är lika viktigt för vårt välbefinnande som att vi är ute och motionerar. Vi människor är helt enkelt skapade för att fungera som bäst i dagsljus, då ljuset har en uppiggande effekt på oss rent biologiskt.

Hur ska belysning i skolor utformas för en bra visuell miljö? 

Det måste finnas god tillgång till dagsljus och utblick. Dessutom, behöver inomhusmiljön kompletteras med artificiell belysning. Det ska gå att se och läsa i arbetsmaterialet man har framför sig och se vad som står på tavlan. Detta betyder att det måste vara tillräcklig belysningsstyrka i lokalerna och att ljuset ska vara relativt jämnt. Ytorna i rummet, väggar och tak i första hand, ska inte ha för stora skillnader i belysningsstyrka. För stora kontraster kan leda till ökad ansträngning av ögonen och huvudvärk.

Belysningen bör även gå att förändra under dagen, till exempel genom att dimra upp eller ned. Om möjlighet finns, är det bra att kunna förändra ljuset ytterligare och ge möjlighet till olika färgtemperaturer under dagen, för att efterlikna dagsljusets förändringar – kallare ljus på förmiddagen och varmare ljus på eftermiddagen. Med ett sådant tunable white-system kan man även använda varmare ljus vid lugn och avslappnad aktivitet, och kallare ljus vid mer intensivt och fokuserat arbete. Det är också av stor vikt att ljuset ska vara flimmerfritt både beträffande visuellt och icke-visuellt flimmer. Osynligt flimmer kan orsaka besvär med huvudvärk och i värsta fall migrän, så ställ krav på armaturerna.

 

TILL SKOLREFERENSER

 

Ljusets inverkan i skolan

Efter att ha genomfört en rad olika studier med skolelever visar resultaten att man genom en god skolbelysning kan påverka dygnsrytm och prestationsförmåga positivt på tre olika nivåer.

 1. Den första nivån visar på direkta positiva effekter genom ökad prestanda, förbättrat socialt beteende, bra kognitiva funktioner, fysiskt och även allmänt välbefinnande.
 2. Den andra nivån påvisar hur en längre exponeringstid av rätt belysning kan öka studieresultaten över tid.
 3. Slutligen visar den tredje nivån att störningar i klassrummet, som påverkar studieresultaten, kan motverkas med hjälp av rätt ljus.

Högre färgtemperatur (vitare ljus) och belysningsstyrka i skolan bidrar till följande positiva effekter:

 • En ökad synskärpa.
 • Minskat antal fel vid prov.
 • Ett bättre flyt i läsningen, bättre läshastighet och läsförståelse.
 • En minskad oro i klassrummet.
 • En reducerad sömnighet och minskat aggressivt beteende, samtidigt som humöret ofta kan påverkas positivt.

Summering av resultat från dagsljusbelysning i skolor i SSL-erate projektet (EU-projekt om belysning).

 

Ekonomiska fördelar

Genom att använda skolbelysning med dagsljusliknande ljus, är det också möjligt att spara på både energi och skolans resurser. Det bidrar till att skapa en bättre arbetsmiljö för eleverna och ett hållbart arbetsliv för lärarna, med mindre frånvaro och ett färre antal sjukskrivningar.

Vilken belysning ska jag välja?

Vi har ett stort urval av olika LED-armaturer i syfte att kunna erbjuda optimala lösningar för lärande i klassrum. Vi hjälper dig och går tillsammans med dig igenom behovet av belysningsstyrka, samt vilken färgtemperatur ljuset bör ha.

 1. Tillräcklig belysningsstyrka
  I gymnasieskolor, samt vuxenutbildning och kvällsundervisning, bör man ha 500 lux medelbelysningsstyrka på arbetsytorna. Ljuset bör vara dimbart, för att anpassas till olika aktiviteter och ska ha ett jämnhetsvärde på 0,6.
 2. Bländning
  Skillnader i ljushet i rummet (luminansförhållandet) bör inte överstiga 20:1, vilket räknas som hög risk för bländning. Om luminansförhållandet är mer än 5:1 finns det fortfarande risk för bländning.
 3. Placeringen av armaturer
  Det är viktigt att den sortens armaturer som används gör att själva ljuskällan avskärmas och att de är väl avbländade. Om armaturen är nedpendlad kan den ge både direkt och indirekt belysning, vilket bidrar till minskad risk för bländning och ökad jämnhet i rummets olika ytor.
 4. Färgtemperatur och färgåtergivning
  Färgtemperaturen mäts i Kelvin (K) och desto högre värde, desto kallare (blåaktigare) är ljuset. Det är bra om ljuset går att variera över dagen, med ungefär 5000-6000 K på morgonen/förmiddagen och 3000-4000 K på eftermiddagen/kvällen. Färgåtergivningen och kvaliteten på ljusspektrumet bör vara så bra som möjligt – minst ett CRI/Ra på 80, men gärna mer än 90. En armatur med så kallat fullspektrum (CRI/Ra>98) har nästan samma kvalitet som solljus och är den bästa för både vakenhet, kreativitet samt färgåtergivning.
 5. Flimmer eller temporala ljusmodulationer
  Ljuset bör vara helt fritt från flimmer (temporala ljusmodulationer). En vanlig dimningsteknik som kallas PWM (pulse width modulation) går ut på att medvetet modulera ljuset. Detta kan då göras vid olika frekvenser. Om PWM ska användas, måste frekvensen vara hög nog för att undvika visuellt och icke-visuellt flimmer och besvär därav. Frekvensen bör ligga på minst 1200 Hz, men ju högre desto bättre. Idag är det vanligt med armaturer med PWM-frekvenser på 100-500H). Även om modulationerna inte detekteras visuellt, kan de registreras av hjärnan som då behöver filtrera bort detta stimuli, vilket kan generera huvudvärk. Modulationsfria dimbara drivdon utan PWM finns att tillgå.

Nybyggd skola i unikt inspirerande husRudanskolan är en nybyggd skola med en unik arkitektur där lokalerna är ljusa och inbjudande och i en kombination med våra LED-armaturer ger ett dagsljusvitt ljus även de gråa dagarna.

Boka en kostnadsfri ljusrådgivning

Vi ger dig värdefulla råd om vilken armatur som passar var och hur du kan spara ännu mer energi med så kallad energistyrning. Därefter tar vi fram armaturförslag, placering av armaturer, ljusberäkningsrapporter, kostnadskalkyler och allt du behöver för att kunna fatta ett riktigt beslut.

Läs mer om hur du enkelt kan komma i kontakt med oss med en intresseförfrågan om skolbelysning: https://mondeverde.se/bestall/

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 

Kontakt

Har du frågor, kontakta vår specialist på skolbelysning.

Ulf Gustafsson

Telefon: 0733-223658

E-post: ulf.gustafsson@mondeverde.se

Vanliga frågor om skolbelysning


Vad är ljusstyrning för klassrum?
Med hjälp av skolbelysning med ljusstyrning lyser det bara när det behövs i klassrummet. Det smarta systemet har en förmåga att med hjälp av sensorer känna av närvaro och frånvaro i klassrummet och styra belysningen därefter.

Vad är ljuslösningar för klassrum?
För att kunna skapa en miljö för kreativitet, produktivitet och trivsel bör klassrummet ljussättas på ett korrekt sätt. Exempel på lösningar som används utöver att belysa tavla, bänkar och bord är att även rikta ljus mot de vertikala ytorna i klassrummet för att skapa ett så kallat omfältsljus.

Hur reglerar man belysningsstyrkan?
Enkel och intuitiv styrning av belysningsstyrkan är jätteviktigt, för att lärare ska kunna fokusera på att lära ut, utan att behöva fundera över hur de sänker belysningsstyrkan vid användande av projektor eller TV. Det visar sig att det mest intuitiva är att använda en så kallad vriddimmer. En sådan har de flesta hemma och känner således till hur den fungerar. Smart och enkelt.

Vilken typ av armaturer bör man använda i en lärosal?
Det beror mycket på vilken typ av tak man har som styr vilken typ av armaturer man kan montera där. Vi väljer armaturer utifrån monteringsmöjligheter, takhöjd och armaturdesign. Valet av armaturer styrs dessutom av att obehagsbländning inte ska uppstå och att en tillräckligt bra jämnhet i ljuset ska uppnås. Ibland används linjära pendlade armaturer med upp- och nerljus som är dimringsbara.

Ibland används olika typer av infällda armaturer om det finns så kallat undertak. Vid skrivtavla används oftast ett par stycken linjära armaturer (en på var sida om projektor) med så kallad wall-washer optik, det vill säga en optisk lösning i armaturen som kastar ljuset endast mot skrivtavlan.