fbpx

FastPartner erbjuder bättre arbetsmiljö i Syllen 4

Garagebelysning / Offentliga lokaler
FastPartner AB äger och förvaltar fastigheten Syllen 4 i Årstadal. FastPartner har en väl uttalad hållbarhetsstrategi, saxat ur FastPartners årsredovisning: ”Hållbarheten och miljön har högsta dignitet för FastPartner, men samtidigt är de åtgärder som ska till för att få en förändring till det bättre ganska enkla och vardagliga. Det är mängden av åtgärder som ger effekt. Släcka en lampa, dra ned på värmen och panta en petflaska multiplicerat med miljar­der användare är exempel på det som skapar dynamiken och som kan rädda världen. En miljösmart helhet måste finnas som både passar hyres­gästernas behov och gynnar miljön”.
FastPartner erbjuder bättre arbetsmiljö i Syllen 4 då en mängd åtgärder genomförts med hjälp av Smart LED™-belysning. Dessutom sparas mycket energi som bidrar till FastPartners hållbarhetsmål.

Lösning

Efter en gemensam genomgång av fastighetens allmänna utrymmen så som garage, utomhusbelysning, entréplan med mera tog MondeVerde fram ett förslag på ny belysning i samtliga allmänna utrymmen. Förslaget kompletterades med en miljö- och energibesparingskalkyl samt Energimyndighetens LCC- kalkyl. Förslaget innefattade även demontering och bortforsling av de befintliga armaturerna och montering av de nya.

Som lösning valdes flera av våra Smart LED™-produkter. Bland annat GloW 240 LED downlight,  SkyLIGHT 66 ELP LED-panel och LumiROD 414 Eco LED för garage och källarutrymmen. Dagsljusvitt ljus valdes i armaturerna (5300 K) för att skapa en ljusare och hälsosammare arbetsmiljö. Även i garaget valdes dagsljusvitt ljus för bättre synbarhet.

Alla armaturerna kan dimras steglöst mellan 10-100 % av effekten och därför energistyras av olika smarta sensorlösningar. I hissutrymmen och entréer används en kombinerad ljus- och rörelsestyrning som anpassar ljuset i armaturerna (s.k constant lux level) efter dagsljuset och aktiverar armaturerna vid detekterad rörelse. I garage och källargångar används rörelsestyrning i armaturerna som går ner till 9 watt i viloläge vilket gör att det inte blir helt mörkt. Detta skapar en miljö som känns tryggare för alla som arbetar där.

Ljusnivåerna planerades för en god allmänbelysning i kommunikationsytor och biytor. I kommunikationsytorna planerades för 100-200 lux och i garageytorna för cirka 100 lux.

Resultat

  • Antalet armaturer reducerades från 172 st till 99 st
  • Installerad effekt minskas från cirka 10,1 kilowatt till 3,3 kilowatt
  • Medelbelysningsstyrka på cirka 200 lux i kommunikationsytor
  • Medelbelysningsstyrka på cirka 100 lux i garage

Miljö- och energibesparing

Genom att använda en energisnål belysningslösning på kontoret så beräknas besparingen för FastPartner AB att uppgå till:

  • 67 % lägre energikostnader eller 29 750 kr/år i elkostnader
  • 34 % eller cirka 391 000 kr lägre totalkostnad över en 10-års period
  • Cirka 6,8 kW lägre installerad effekt
  • 67 % lägre koldioxidutsläpp

PRODUKTER I DETTA PROJEKT

Läs mer om armaturerna GloW 240SkyLIGHT 66 ELP, LumiROD 414 Eco samt den kombinerade ljus- och rörelsesensorn CEFL PIRDD 10 VDC som användes i detta projekt.