fbpx

Kilenkrysset och H&M beslutade att använda vår Smart LED-belysningslösning

Industri, lager & logistik
När bygg- och fastighetskoncernen Kilenkrysset stod inför beslutet att uppgradera belysningen i H&Ms stora centrallager utanför Eskilstuna så ville man ha en energieffektiv och bra belysningslösning. Man ville även ha lite högre belysningsstyrka i lokalen.
Kilenkrysset har tittat på tidigare installationer som vi gjort där belysningen är dagsljusvit och noterat att personalen har varit mycket nöjda med den förbättrade arbetsmiljön. Man noterade också att energiförbrukningen minskat avsevärt och att vi levererat armaturerna färdiga för installation på skensystem vilket sparat mycket i installationskostnader.
I höglagret uppmättes en medelbelysningsstyrka på cirka 115 lux med den befintliga belysningen. I produktionsytor och entresol uppmättes en medelbelysningsstyrka på cirka 220 lux.
Kilenkrysset och H&M beslutade att använda vår Smart LED-belysningslösning.

Lösning

Den nya belysningslösningen designades för > 300 lux i medelbelysningsstyrka (Emed) i alla ytor.

Den nya lösningen består av en mix av Smart LED™-armaturer, till exempel så valdes LumiOPTIMA 5218 i de lägre delarna (6-7 meters takhöjd). Denna Smart LED™-armatur har ett stort ljusflöde på ca 26 000 lumen. I de högre delarna valdes LumiMOD 54 med 39 200 lumen. I de lägre delarna valdes SmartROD 50 och 80. Många av armturerna har utrustats med inbyggd kombinerad ljus- och rörelsestyrning. Dessa är inställda till att dimra ner till 10 % effekt efter 10 minuter från senast detekterad rörelse. Sensorinställningarna kan enkelt ändras med en fjärrkontroll från golvet.

Med en energieffektivitet på över 165 lumen/watt så är armaturerna riktiga ljusmaskiner som ger mer ljus per investerad krona än andra armaturer. Förutom energieffektivietet så ger de även ett dagsljusliknande ljus på 5300 Kelvin i färgtemperatur. Detta dagsljusliknande ljus verkar uppiggande, förbättrar synbarheten och koncentrationen hos de som jobbar i lagret.

Armaturerna på lägre höjd har en s.k. mikroprisma-lins som minimerar bländningen men som ger betydligt bättre ljusutbredning än traditionella lysrörsarmaturer. Det innebär att ljuset fördelas jämt i lokalen och sprids även in till i ställagehyllorna. De armaturer som sitter på 12 meters höjd i höglagret har linser kring dioderna för att bättre kunna koncentrera ljuset mot golvet från högre höjder, men ändå avvägt så att hyllkanterna får tillräckligt med ljus.

Resultat

  • Synbarheten har förbättrats då det dagsljusvita ljuset gör att färger och rörelser lättare uppfattas av ögat.
  • Dagsljusliknande ljus med högre belysningsstyrka ökar piggheten och påverkar arbetsmiljön positivt.
  • Antalet armaturer minskades med över 40 % (från 2225 till 1300 stycken) trots en högre belysningsstyrka i lokalen.

Miljö- och energibesparing

Genom att använda en Smart LED™-belysning i lagret så beräknas besparingarna uppgå till:

  • Totalkostnaden (LCC) beräknas bli 62 % lägre över en 10-års period.
  • Energibesparingen beräknas bli över 58 % per år.

PRODUKTER I DETTA PROJEKT

Läs mer om produkterna här: -> Produkter.