fbpx

Väg 226, Trafikverket Sverige

Gata & väg
Vägverket i Sverige spar energi och miljö i ett pilottest med energisnål LED-belysning. Vägverket i Sverige har tydliga miljömål och utvärderar hela tiden ny och miljövänlig teknik. Målet är att spara energi och underhållskostnader, utan att göra avkall på säkerheten.

Bakgrund

Vägverket arbetar ambitiöst med att förbättra vår miljö och utvärderar ständigt ny teknik. För vägbelysning så avsätter man resurser för att utvärdera ny belysningsteknik såsom LED-baserad teknik. På väg 226 ville man utvärdera LED-belysning på en ME3-klass väg. Målet för Vägverket är bland annat minskad energiförbrukning och minskade underhållskostnader där LED-baserade armaturer kan vara en lösning som motsvarar dessa krav.

Projektbeskrivning

Som ett steg i detta miljöarbete, installerade Vägverket LED-armaturen Phoenix 9 i en vägkorsning utanför Stockholm, på väg 226 i södra Stockholm.

Armaturerna installerades i tio meter höga stolpar med 40 meters mellanrum. Armaturerna bestyckades med optik för jämn utbredning och med dioder med en färgtemperatur på 5000 K (CCT).

Mål

  • Ljus som motsvarar kraven i Vägar och Gators Underhåll för klass ME3 väg
  • Belysning av bakomliggande gång- och cykelväg
  • Minskad miljöpåverkan
  • Minskade driftskostnader

Resultat

  • Kraven på ljuskvalitet uppnåddes
  • Belysningen på bakomliggande gång- och cykelväg blev bra
  • Energibesparing på ca 65 %, sänkt uteffekt från 250 watt till 99 watt per armatur 

Bilder från väg 226

Produkter i detta projekt

Phoenix 9