fbpx

Dagsljusliknande belysning hos SJ

Kontorsbelysning
SJ har sitt huvudkontor i centrala Stockholm intill Stockholm Central. Här sitter ett stort antal medarbetare i ett modernt kontor. Fastigheten förvaltas av Storebrand Fastigheter för SPP. De förvaltar en av de mest hållbara fastighetsportföljerna i Europa.
När SJs lokaler skulle uppdateras så ville man givetvis spara maximalt med energi, men ännu viktigare var att få en belysning som bidrar till en bättre arbetsmiljö för medarbetarna, ökar deras pigghet och därmed produktivitet. Parterna ville helt enkelt ha en dagsljusliknande belysning hos SJ.
Genom att använda vår Smart LED™-belysningslösning sparas maximalt med energi, men den ger även ett dagsljusliknande ljus för ökad hälsa och pigghet på arbetsplatsen.

Lösning

För att göra en så kostnadseffektiv lösning som möjligt så tog vi fram en armatur som passade i urtagen för de befintliga lysrörsarmaturerna. Dessa armaturer placerades i kontorslandskapen. Armaturen som heter Box tillverkades i samarbete med Flux och bestyckades med dagsljusvitt ljus (5000 Kelvin) för att ge en uppiggande och hälsosammare arbetsmiljö.

Armaturerna styrs av en kombinerad närvaro- och ljussensor som dimrar ner ljuset i takt med att solljuset ökar. Denna sensor har ett stort täckningsområde, och kan lätt konfigureras (efterlystid, dimringsnivå, luxnivå mm) från golvet med tillhörande fjärrkontroll.

I kommunikationsytor valdes downlights av modellen GloW 165 och i andra ytor LED-panelen SkyPANEL med dagsljusliknande ljus (5300 Kelvin). Även dessa styrs med närvarosensorer.

Resultat

  • Ökad medelbelysningsstyrka (från under 300 lux) till 500 lux över arbetsytor.
  • En flexibel och enkel belysningsstyrning.
  • Energieffektiva och Smarta LED-armatur med maximal energibesparing.
  • En dagsljusliknande Smart LED™-belysningslösning som förbättrar arbetsmiljön och piggar upp.

Miljö- och energibesparing

Med denna belysningslösning så beräknas SJ och Storebrand Fastigheter göra följande besparingar (jämfört med den gamla konventionella belysningen):

  • 51 % lägre installerad effekt
  • 60 % lägre energiförbrukning
  • 15 % lägre totalkostnad över 10 år

PRODUKTER I DETTA PROJEKT

Läs mer om produkterna här ->