fbpx
MondeVerde byter ut gamla ljusrör mot LED

Utfasningen av gamla ljuskällor är här

EU-kommissionen har beslutat att ta bort det undantag som funnits för kvicksilver i lysrör. Det innebär ett förbud att sätta konventionella lysrör på marknaden i EU redan nästa år, 2023, och är ett beslut som bidrar på ett avgörande sätt till ett bättre klimat.

EU har sedan 2006 stegvis fasat ut kvicksilver och användningen är redan kraftigt begränsad genom Ekodesign-förordningen. Från hösten 2023 var T8-lysrören på tur att fasas ut men nu är det klart att även T5-lysrören förbjuds vid samma tillfälle. Förbudet beror på att EU-kommissionen beslutat att slopa undantaget för kvicksilver i ljuskällor i RoHS-direktivet.

Konventionella lysrör är en av Sveriges vanligaste ljuskälla och används fortfarande i majoriteten av offentliga miljöer som skolor, kontor, sjukhus, industrilokaler. Det befintliga fastighetsbeståndet besitter därför en enorm besparingspotential och behöver nu uppdateras till modern teknik.

Den största miljöbelastning när det gäller belysning är, utöver innehåll av kvicksilver, energianvändningen. Genom att byta ut gamla lysrörslösningar till LED-teknik med dagens system för belysningsstyrning kan vi både minska miljöbelastningen och frigöra el till de andra ändamål som ökar i Sverige och världen.

Genom att byta till LED-armaturer så kan man göra energibesparingar på upp till 90 procent.

Mer information hittar du hos Energimyndigheten här>

 

Kontakta oss på MondeVerde om ni behöver hjälp med att fasa ut gammal teknik mot ny!

 

Källa: Belysningsbranschen

Liknande nyheter