fbpx

Folkhälsomyndighetens rapport påvisar hälsofrämjande effekter av dagsljus

Folkhälsomyndigheten har med docent Arne Lowden vid Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet och Federico Favero vid Kungliga Tekniska Högskolan tagit fram en rapport om ”Ljus och Hälsa”. Rapporten är en kunskapssammanställning med fokus på dagsljusets betydelse i inomhusmiljö. Rapporten som utgör en sammanställning av den senaste vetenskapen inom området belyser de hälsofrämjande effekter som tillgång till dagsljus ger. Bebyggelsens utformning är den viktigaste bestämningsfaktorn för dagsljusexponering och särskilt viktigt är det att planera för goda ljusförhållanden i skol- och vårdmiljö.

Ljus har betydelse för regleringen av dygnsrytm, sömn- och vakenhetsrytm, humörreglering och aktivering (stressreglering). I Sverige upptar utomhusvistelse en liten del av dagen, och därför får ljustillgången inomhus stor betydelse för den totala dagsljusexponeringen. Studier visar att kroppen reagerar olika beroende på när under dagen exponeringen sker, dess längd och styrka men också vilka våglängder som exponeringen innehåller. Dessutom har graden av regelbundenhet i exponeringen också betydelse. Årstidsskillnaderna i ljusintag är stora, och under den mörka årstiden ökar hälsobesvär kopplade till reglering av sömn, humör och vakenhet men också somatiska besvär. Hastiga rytmförändringar, som vid övergång till sommartid, ger rytmändringar som för de flesta sker problemfritt men som kan påverka känsliga individer.

Läs hela rapporten här.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Liknande nyheter