fbpx

Att vi alla vill trivas på jobbet och göra ett bra arbete är ju en självklarhet för de flesta. Men att veta vad som faktiskt har effekt på hur vi mår är inte lika lätt. I en tid då vi börjar återvända till kontoret är det dock läge att fundera lite extra på vad som gör att vi både mår och trivs lite bättre. Vanliga insatser som friskvårdsbidrag, after work-sammankomster eller inspirerande föreläsningar ger ofta tillfälliga energiinjektioner, men passar inte för alla. Ett sätt att bidra till dina kollegors välmående är att se till att företaget istället investerar i dagsljusbelysning. Det gör er mer effektiva på jobbet, att ni orkar hela dagen och bidrar till en bättre nattsömn på kvällen.

 

MINSKA SJUKFRÅNVARON,
ORKA MER OCH SOV BÄTTRE

En av de mest effektiva investeringar ni kan göra för både hälsa och välmående är att byta till dagsljusbelysning. Den hjälper er att bibehålla er naturliga dygnsrytm, att hålla energinivån uppe under dagen och gör det lättare att somna på kvällen. Något som blir särskilt viktigt för oss här i Sverige, då ljustimmarna är begränsade under vinterhalvåret och en märkbar trötthet ofta gör sig påmind. Oberoende undersökningar visar att dagsljusbelysning gör att produktiviteten ökar med 5 % över tid, samt att både sjukfrånvaron och antalet misstag minskar. Dagslysbelysningen är ett hållbart sätt att bidra till dina kollegors välmående och i slutändan också till företagets lönsamhet.

 

BESTÄLL EN KOSTNADSFRI LJUSANALYS

 

MÄNNISKAN OCH LJUSET

Människan har utvecklats i harmoni med ljusets naturliga växlingar under dygnet, vilket har gjort att ljusets variationer styr vår biologiska klocka. Men då de flesta av oss idag spenderar cirka 90 % av vår tid inomhus med elektrisk belysning och det blåa ljuset från våra skärmar, har vår dygnsrytm förändrats och vår sömn kommit att påverkas negativt.

För att hitta tillbaka till en naturlig dygnsrytm bör vår arbetsmiljö imitera det naturliga ljuset, för att se till att vi känner oss piggare under dagen och tröttare på kvällen. Något som är särskilt viktigt under vinterhalvåret då tillgången till dagsljus är begränsad.

Vår dagsljusbelysning låter dig automatiskt ändra färgtemperatur och intensitet på ljuset för att efterlikna en naturlig dygnsrytm. Det ger dagsljusinjektion tidigt på morgonen och övergår till ett avslappnande kvällsljus när du är på väg att varva ner.

 

LJUSET STYR HUR VI MÅR

Dagsljus är faktiskt lika viktigt för hälsan som motion. Människan är gjord för att fungera som bäst när det är ljust ute, då det gör att man piggnar till rent biologiskt. Ljusnivåerna i vår omgivning registreras av receptorer i ögat som sedan reglerar nivåerna av kortisol (för att väcka oss) och melatonin (för att vi ska somna).

Senare års forskning visar att dagsljuset även har stor betydelse för vår koncentrationsförmåga och inlärning, samt påverkar både pigghet och psykisk hälsa. För lite dagsljus kan medföra depressioner, och ljusterapi används sedan länge inom sjukvården som behandlingsform för ökat välmående.

 

 

ENERGIEFFEKTIVT OCH MILJÖKLASSAT

Alla våra dagsljusarmaturer är miljöklassade, samt CE- och RoHS-märkta. Vi jobbar aktivt för att förbättra livslängden på alla våra produkter och tar ansvar för att reducera miljöeffekterna under hela livscykeln, från utveckling och produktion, till användning och återvinning. Med vår energieffektiva LED-belysning så kan energiförbrukning minskas med i snitt 70–80 %, samtidigt som ni får en bättre belysning på jobbet.