fbpx

 

 

Nu kanske mer än någonsin tidigare diskuteras hälsoaspekterna av hur och var vi arbetar. Det som tidigare setts som framtidens arbetsliv har blivit en del av dagens utmaningar, och när vi börjar återvända till kontoret är det hög tid att se över hur vår arbetsmiljö påverkar vår hälsa.

Ni som HR-chefer och arbetsmiljöansvariga är redan idag väldigt måna om att medarbetarnas välmående ska ha högsta prioritet, då det ger en stor effekt på både resultat och trivsel. Men ibland kan det vara svårt att veta vilka investeringar som ger en reell och bestående effekt.

MINSKA SJUKFRÅNVARON,
ÖKA PRODUKTIVITETEN OCH
SOV GOTT OM NÄTTERNA

En av de mest effektiva investeringar man kan göra för att bidra till medarbetarnas hälsa och välmående är att byta till dagsljusbelysning. Det hjälper oss att bibehålla vår naturliga dygnsrytm, att hålla energinivån uppe hela dagen och gör det lättare att somna på kvällen. Något som blir särskilt viktigt för oss här i Sverige, då ljustimmarna är begränsade under vinterhalvåret och en märkbar trötthet ofta gör sig påmind. Oberoende undersökningar visar att dagsljusbelysningen ökar produktiviteten med 5 % över tid, samt att både sjukfrånvaron och antalet misstag minskar. Dagsljusbelysning blir ett kontinuerligt och bestående sätt att bidra till personalens välmående och till företagets lönsamhet.

 

BESTÄLL EN KOSTNADSFRI LJUSANALYS

 

MÄNNISKAN OCH LJUSET

Människan har utvecklats i harmoni med ljusets naturliga växlingar under dygnet, vilket har gjort att ljusets variationer styr vår biologiska klocka. Men då de flesta av oss idag spenderar cirka 90 % av vår tid inomhus med elektrisk belysning och det blåa ljuset från våra skärmar, har vår dygnsrytm förändrats och vår sömn kommit att påverkas negativt.

För att hitta tillbaka till en naturlig dygnsrytm bör vår arbetsmiljö imitera det naturliga ljuset, för att se till att vi känner oss piggare under dagen och tröttare på kvällen. Något som är särskilt viktigt under vinterhalvåret då tillgången till dagsljus är begränsad.

Vår dagsljusbelysning låter dig automatiskt ändra färgtemperatur och intensitet på ljuset för att efterlikna en naturlig dygnsrytm. Det ger dagsljusinjektion tidigt på morgonen och övergår till ett avslappnande kvällsljus när du är på väg att varva ner.

 

LJUSET STYR HUR VI MÅR

Dagsljus är faktiskt lika viktigt för hälsan som motion. Människan är gjord för att fungera som bäst när det är ljust ute, då det gör att man piggnar till rent biologiskt. Ljusnivåerna i vår omgivning registreras av receptorer i ögat som sedan reglerar nivåerna av kortisol (för att väcka oss) och melatonin (för att vi ska somna).

Senare års forskning visar att dagsljuset även har stor betydelse för vår koncentrationsförmåga och inlärning, samt påverkar både pigghet och psykisk hälsa. För lite dagsljus kan medföra depressioner, och ljusterapi används sedan länge inom sjukvården som behandlingsform för ökat välmående.

 

ENERGIEFFEKTIVT OCH MILJÖKLASSAT

Alla våra dagsljusarmaturer är miljöklassade, samt CE- och RoHS-märkta. Vi jobbar aktivt för att förbättra livslängden på alla våra produkter och tar ansvar för att reducera miljöeffekterna under hela livscykeln, från utveckling och produktion, till användning och återvinning. Med vår energieffektiva LED-belysning så kan energiförbrukning minskas med i snitt 70–80 %, samtidigt som ni får en bättre belysning på jobbet.