fbpx
Stark framgång för LED-belysning på marknaden

Stark framgång för LED-belysning på marknaden

Snart kommer LED-belysning inte längre endast vara ett smart val. LED kommer att bli en standard inom belysningslösningar. General Electric (GE) meddelade nyligen att de kommer att upphöra med tillverkningen av lysrörslampor i slutet av år 2016.

Enligt en rapport i Radiant Insights förväntas marknaden för LED-belysning växa med 45 % per år fram till år 2020. Marknaden för LED-lampor omsatte ca $13 miljarder år 2014 och väntas nå ca $63 miljarder år 2020. Belysningsmarknaden går mot en hundraprocentig ersättning av befintlig teknik, inklusive glödlampor och lysrör, mot LED-teknik. En teknik som har en längre livslängd, lägre underhållskostnader och är energieffektivare.

Den stora konkurrensen på marknaden har påverkat hela industrin genom sänkta priser på LED-armaturer och ljuskällor. Marknadens snabba förändring innebär att nya aktörer ges möjlighet att på allvar ta upp kampen om marknadsandelar med de stora aktörerna. Man kan förvänta sig att återförsäljare tar en större del av värdekedjan.

De största konkurrensfördelarna för leverantörer av LED-belysning är baserat på produktens pris i kombination med en ”godtagbar” prestanda. Prestanda är huvudsakligen grundat på tillförlitlighet, effektivitet, ljusflöde och ljuskvalitet. Företag som säljer LED-baserad belysning eftersträvar efter att sälja produkter som håller hög kvalité och samtidigt minskar kundernas kostnader.

I kommersiella verksamheter så minskar underhållskostnaderna signifikant när man använder LED-teknik. Städer, samhällen och byggnadssektorn eftersträvar hållbarhet och kostnadseffektivare lösningar vilket förväntas driva på LED-marknaden.

Att LED-belysning sänker den totala kostnaden för belysning lockar både leverantörer och konsumenter. Man kan få upp till 50 000 timmars belysning med en bråkdel av den energi som används av vanliga glödlampor. Mindre storlek, förbättrad hållbarhet, lägre värmeeffekt, miljövänlighet och digital styrbarhet är några av de fördelarna med LED-produkter.

Liknande nyheter