fbpx
Dagsljusliknande belysning ger positiva effekter i skolan

Dagsljusliknande belysning ger positiva effekter i skolan

Medvetenheten att en god belysning på en arbetsplats ger en positiv hälsoeffekt ökar så sakteliga, även om det fortfarande är en lång väg tills det blir en realitet på många skolor och arbetsplatser.
Hur är det då ställt i våra utbildningsmiljöer? Där barn, ungdomar och vuxna är för att lära och tillgodose sig så mycket information som möjligt. Det har visat sig att belysningen är undermålig på de allra flesta skolor. Och detta trots att forskningen visar att bra belysning ökar vår inlärningsförmåga radikalt.

En rad olika studier med skolelever visar att man med en god belysning kan påverka dygnsrytm och prestationsförmåga positivt på tre olika nivåer. Den första nivån visar på direkta positiva effekter genom ökad prestanda, förbättrat socialt beteende, bra kognitiva funktioner, fysiskt och även allmänt välbefinnande. Den andra nivån påvisar hur en längre exponeringstid av rätt belysning kan öka studieresultaten över tid. Slutligen så visar den tredje nivån att störningar i klassrummet, som påverkar studieresultaten, kan motverkas med rätt ljusbehandling.

Några konkreta resultat som studier av inomhusbelysning i SSL-erate (ett EU-projekt) visar:

  • Högre färgtemperatur (vitare ljus) ökar synskärpan.
  • Högre belysningsstyrka och färgtemperatur förbättrar koncentration och minskar fel vid prov.
  • Rätt ljusnivåer och färgtemperatur bidrar till bättre flyt i läsning, läshastighet och läsförståelse.
  • Högre belysningsstyrka och färgtemperatur på morgonen reducerar sömnighet och aggressivt beteende samtidigt som det kan påverka humöret positivt och förbättra sömnkvalitén på natten.
  • Exponering av ungdomar med högre belysningsstyrka och färgtemperatur under lektioner har påvisat minskad oro i klassrummen.

Forskningsresultaten är framtagna av oberoende forskare från olika Europeiska länder. Projektet är EU-finansierat och där ett konsortium ”Accelerate SSL” har bildats för att fokusera på belysningsfrågor. Läs mer av rapporten här.

 

Liknande nyheter