fbpx

Beslutsfattare måste ta kunskapen om ljusets hälsopåverkan i beaktande och inte falla till föga för lösningar som är billigare i inköpsögonblicket

MondeVerde jobbar aktivt med att sprida kunskap om ljusets betydelse för människans hälsa, prestationsförmåga och trivsel. Klassrummet på denna bild kan ni hitta hos ProCivitas på Södermalm i Stockholm. Armaturerna är LED-paneler med dagsljusvittljus från MondeVerde.

”Psykisk ohälsa och stress bland unga är ett stort problem i skolan. Enligt Socialstyrelsen har psykisk ohälsa i åldern 10–17 år ökat med över 100 procent senaste 10 åren. En av förklaringarna kan vara den undermåliga belysningen. Det är dags att anamma forskning och kunskap när det gäller ljusmiljöns betydelse för elevers hälsa och välbefinnande, skriver flera forskare och specialister.”

”Beslutsfattare måste ta kunskapen om ljusets hälsopåverkan i beaktande och inte falla till föga för lösningar som är billigare i inköpsögonblicket, men som på sikt skapar personligt lidande, negativt minskar prestationsförmåga och som ökar onödiga samhällskostnader. För att sprida kunskapen om ljuspåverkan och omsätta den i praktiken, har flera forskare och specialister gått samman i den ideella och oberoende organisationen Ljusinitiativet. Ett mål är att bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hur ljusmiljöer kan optimeras för att öka människors hälsa och välbefinnande. Sverige borde bli ett föregångsland med avseende på skolans arbetsmiljö – och mönsterbildande för andra arbetsmiljöer.”

Läs mer om Ljusinitiativet i Dagens Samhälle.

Källa: Dagens Samhälle

Mer om vår installation hos ProCivitas installation finns här.

Liknande nyheter