fbpx

Dagsljus är viktigt för hälsan

Dagsljus är viktigt för hälsan skriver Arne Lowden, sömn- och stressforskare på Stressforskningsinstitutet. I en ny rapport som Arne har tagit fram i samarbete med Arbetsmiljöverket skriver Arne i sin summering att det behövs mer forskning inom området och att dagens mätmetoder har begräsningar men att dagsljus har positiv inverkan på hälsan.

”Dagsljus motverkar störningar i dygnsrytmen, förbättrar sömn, minskar sömnighet dagtid och förbättrar humöret. En tydlig ljus- och mörkerväxling påverkar produktionen av sömnhormonet melatonin som reglerar kroppens rytmicitet och cellernas arbete. Allt synligt ljus sänker hormonproduktionen, men dagsljusets blå våglängder (även vitt ljus) har större effekt på melatoninnivåerna än elektriskt ljus. Sveriges nordliga breddgrader ger dock mindre naturligt dagsljus och global instrålning från solen under höst och vinter, så elektriska ljusalternativ behövs även för dagarbete.

I teorin kan elektriska alternativ ge lika bra visuell prestation som dagsljus, förutsatt att bländskydd finns tillgängligt. Men i praktiken ser vi att elektrisk belysning inte alls håller samma kvalitet när det gäller vilka våglängder (färger) ljuset innehåller, belysningsstyrka och hur det varierar under dagen. De allra flesta arbetstagare föredrar också naturligt dagsljus från fönster framför elektriskt ljus. De som vistas nära ett fönster känner sig piggare, och utblicken ger information om tid på dygnet, väderlek och årstidens växlingar samt minskar känslan av instängdhet. Den psykologiska effekten är svår att påverka, men det finns heller ingen direkt vetenskaplig evidens för att fönster verkligen har positiv hälsoeffekt. Dagsljus bör dock prioriteras och elektriska alternativ erbjudas i andra hand. Om det inte finns fönster eller utblick i arbetshöjd ger indirekt dagsljus och tillgång till utblick på raster och vid måltidsuppehåll bättre upplevelse än om fönster saknas helt.”

För att ta del av den kunskapssammanställning om dagsljuskrav på arbetsplatsen som rapporten omfattar läs mer här

Liknande nyheter