fbpx
"Dålig jobbelysning kan skapa ohälsa"

”Dålig jobbelysning kan skapa ohälsa”

”Flimmer och bländande ljus är vanligt på arbetsplatser. De som tar beslut om belysning på jobbet tar ofta bara hänsyn till energivinster och pris. Ett större fokus på människors välmående behövs”, skriver en rad debattörer i Svenska Dagbladet.

”Det finns ett dolt arbetsmiljöproblem på våra arbetsplatser som gör oss trötta och ofokuserade. Det finns en allmän okunskap kring hur ljuset i våra innemiljöer påverkar människors hälsa och välbefinnande. Den nya LED-teknologin kan ge fantastiska möjligheter. Av slentrian installeras ofta otrivsamma, bländande LED-panelplattor med otillräckliga styrsystem på många arbetsplatser som kan ställa till med problem för arbetstagarna.

Ljusets påverkan på hjärnan och kroppen är ett komplext område och de senaste årens forskning har tydligt visat att ljusmiljön inomhus spelar stor roll för människors hälsa och välbefinnande. Långvarig exponering i undermåliga ljusmiljöer skapar en rad negativa effekter såsom svårigheter att fokusera, trötthet, huvudvärk, sömnsvårigheter och spänningsrelaterad värk.”

Läs den intressanta debattartikeln genom att klicka här.

Kontakta gärna oss på MondeVerde telefon 08-765 80 50 eller info@mondeverde.se så berättar vi hur vi kan bidra till att er personal både mår bättre och presterar mer.

Källa: Svenska Dagbladet

Bilden visar ett kontor som MondeVerde har installerat dagsljusvit Smart LED™-belysning i, se fler referenser här

Liknande nyheter