fbpx

Energimyndigheten ger ekonomiskt stöd för energikartläggning

Energimyndigheten ger ekonomiskt stöd för energikartläggning i små och medelstora företag. Om ditt företag vill minska företagets energianvändning samtidigt minska kostnaderna så går det att få ekonomiskt stöd för att göra en energikartläggning.

Kartläggningen ger svar på hur mycket energi som används för att driva företagets verksamhet och hur man kan energieffektivisera. Företagen får förslag på vad som krävs för att använda mindre energi och hur man kan spara på miljön. En lösning kan vara att byta ut föråldrad belysning mot LED-armaturer. I kombination med smarta funktioner och styrsystem så kan företag göra stora energibesparingar.

Stödet vänder sig till små och medelstora företag med en energianvändning över 300 megawattimmar (MWh) per år. Även ekonomiska föreningar kan söka stödet som exempelvis bostadsrättsföreningar. Det ekonomiska stödet täcker 50 procent av kostnaden för en energikartläggning med åtgärdsförslag och tillhörande energiplan. Man kan maximalt få 50 000 kronor. Stödet ska sökas innan energikartläggningen påbörjas.

Mer information hittar du här hos Energimyndigheterna.

För att diskutera energieffektiviseringar kontakta gärna oss på MondeVerde på 08-765 80 50 eller info@mondeverde.se.

Bild illustrerar exempel på totalkostnadskalkyl (LCC) belysning.

Liknande nyheter