fbpx
Energisnål (20 watt) gång- och cykelväg i Sundsvall

Energisnål (20 watt) gång- och cykelväg i Sundsvall

Sundsvalls kommun utvärderar olika leverantörer av LED-belysning för gång och cykelvägar (GC-väg) i syfte att hitta en bra och energieffektiv belysningslösning. Här har man valt att utvärdera
vår Phoenix 3 LED-armatur och dess energibesparande egenskaper.

På en GC-väg i Sundsvall så har armaturerna utrustats med trådlös kommunikation samt inbyggda rörelsensorer. Dessa egenskaper, tillsammans med en effektiv ljusspridning för GC-vägar, medför att vår belysningslösning är den energisnålaste bland leverantörerna som utvärderas.

Armaturerna har en ny optik som ”sträcker ut” ljuset längs med GC-vägen och som medför att det är möjligt att uppnå ett bra medelvärde på belysningsstyrkan med lägre effektförbrukning än tidigare, och att det lyser där det ska lysa.

Armaturerna är inställda så att effekten i viloläge är 7 watt för att sedan aktiveras till 20 watt vid detekterting av rörelse. Armaturen som detekterar rörelsen ökar då sin egen effekt samt de andra armaturerna via den inbyggda trådlösa kommunikationen. Detta innebär att inte alla armaturer behöver förses med rörelsesensor, utan endast några få utefter en GC-väg.

Phoenix 3 är dessutom en slank och elegant LED-armatur som med sina 108 mm i diameter bildar ett minimalt vindfång.

På bilderna där belysningen är tänd kan man se hur jämnt ljuset sprids utmed cykelvägen. Detta kan jämföras med bilden från en annan armatur/leverantör där ljuset inte sprids lika jämnt trots en effekt på 44 watt. Skillnad i effektförbrukning och miljöpåverkan blir snabbt märkbar om man summerar energiförbrukningen över en period på 10 till 15 år.

Bilderna nedan visar installationen i dagsljus samt vid mörker då belysningen är tänd.

 

Liknande nyheter