fbpx
Fastigheten Syllen 4 får ny miljövänlig och energieffektiv belysning

Fastigheten Syllen 4 får ny miljövänlig och energieffektiv belysning

FastPartner AB äger och förvaltar fastigheten Syllen 4 i Årstadal. Efter en gemensam genomgång av fastighetens allmänna utrymmen så som garage, utomhusbelysning, entréplan med mera tog MondeVerde fram ett förslag till ny belysning i samtliga utrymmen. Förslaget kompletterades med en miljö- och energibesparingskalkyl samt Energimyndighetens LCC- kalkyl. Förslaget innefattade även demontering och bortforsling av de befintliga armaturerna och montering av de nya.

”Vi tror att detta är bra åtgärder. Kalkylen visar på en lönsam investering i kombination med bättre belysning för våra hyresgäster. Att vi dessutom spar energi och därigenom gör en insats för miljön ligger helt i linje FastPartners miljömål” – Säger Göran Johansson Teknisk förvaltare på FastPartner.

Till Garaget i två plan valdes MondeVerdes Smart LED™-armatur LumiROD 414, med inbyggd rörelsesensor. Vissa av armaturerna utrustades även med nödbelysning. Armaturerna lyser i cirka 10 watt och ökar upp till 54 watt i den del av garaget där rörelse detekteras. Antalet armaturer kunde minskas med cirka 50 %

Till utomhusbelysning valdes vår LED-armatur Phoenix 3 med inbyggd ljus- och rörelsesensor. Armaturen utrustades även med linser runt dioderna för att rikta ljuset till ett begränsat område och därigenom inte kasta ljus till omgivande bostadshus. Armaturerna tänds vid skymning till cirka 10 watt och ökar till 30 watt när rörelse detekteras.

Hisshallar och entréer valdes en Downlight GloW 240 LED. Dessa kopplas till en dagsljussensor och anpassar ljuset efter omgivande ljusinsläpp. På så sätt erhålls en konstant luxnivå. (Day Light Harvesting)

I övriga områden så som driftrum med mera valdes SkyLIGHT 66, en supertunn LED-panel men mycket höga ljusflöden.

Liknande nyheter